دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی

مواجهه با مسائل زندگی ، اغلب چالش برانگیز و همراه با احساس نارضایتی و سردرگمی ، اضطراب و درماندگی است. در این راستا ورود به دانشگاه و شروع دوره دانشجویی به دلیل تغییرات عمده ای که در عرصه زندگی برای فرد بوجود می آورد معمولا تنش زا و گاهی ممکن است به دلیل نداشتن دسترسی به منابع حمایتی و راهنمای  مطمئن برای دانشجو بحران هایی را بوجود آورد. همچنین ارتقای سطح علمی و رشد استعدادهای دانشجویان از وظایف و اهداف اصلی هر نظام آموزشی محسوب می­گردد. برای تحقق شایسته این وظیفه، شناخت دقیق سوابق تحصیلی، وضعیت آموزشی، فرهنگی و معیشتی دانشجویان امری بدیهی است، زیرا براساس این اطلاعات، فرد خبره (مشاور) می تواند در فراز و نشیب های دوران تحصیل، همچون سرپرستی دلسوز و یار و یاوری همراه، به موقع دستگیری های مفید و سازنده را به انجام رساند.


        چرا باید به یک مشاور مراجعه کرد؟

    اگر احساس دودلی می کنید، در تصمیم گیری دچار تردید می شوید، یا می خواهید چیزی را در رندگیتان تغییر دهید، بد نیست با یک مشاور صحبت کنید. مشاورین افراد متخصصی هستند که در زمینه شخصی ، شغلی ، عاطفی و تحصیلی می توانند به شما کمک کنند.  آنها همچنین با محیط دانشگاه ، نحوه تحصیل در آن ، واحدهای درسی، مقررات آموزشی و نظائر آن آشنایی دارند که چه بسا بتوانند در مواردی برای شما کمک کننده باشند.

        مشاورین چگونه می توانند به شما کمک کنند؟

    نقش یک مشاور این است که به شما کمک کند تا شیوه حل مسائل را بیاموزید. مشاورین با استفاده از تخصصشان و آموزش هایی که دیده اند به افراد کمک می کنند تا نقاط قوت و ضعف خود را بهتر بشناسند و می توانند موقعیت ها را تفکیک کنند و در اتخاذ روش های مناسب به دانشجو کمک نمایند. از همه مهمتر یک مشاور می تواند افراد را درک و حمایت کند.


        دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی دانشکدگان علوم

    این دفتر با هدف ارتقای وضعیت تحصیلی دانشجویان و پیشگیری از افت تحصیلی و حمایت آنان در حصوص رفع مشکلات فردی  و با بهره گیری از کارشناسان مجرب و تجارب اساتید راهنما  راه اندازی و با توجه به ضرورت های ذکر شده فعالیت خود را  آغاز کرد  که در این راستا  فعالیت های این دفتر را می توان در  بخشهای زیر خلاصه کرد.:

        ارائه خدمات مشاوره ای  در زمینه های مختلف به دانشجویان
        ایجاد ارتباط صمیمانه برای شناسایی استعدادها و نیازهای تحصیلی، رفاهی، و عاطفی دانشجویان
        تلاش برای یافتن راه حل های مناسب در چارچوب قوانین و امکانات و پیگیری لازم برای کمک به رشد و شکوفایی استعدادها، تأمین نیازها و رفع موانع
        برگزاری کارگاه های مهارتهای زندگی و آسیب های اجتماعی ، تحصیلی و مطالعه
        برگزاری  جلسات دانشحویی با استاتید راهنما به منظور آشنایی و هدایت دانشجویان
        برگزاری جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ پیرامون مباحث بهداشت روانی
        پیگیری مددکاری وضعیت دانشجویان
        ایجاد بستر مناسب در خصوص تعامل خانواده، دانشجو و دانشگاه در ابعاد روان شناختی، تحصیلی، رفاهی، ...   

    دانشجوی عزیز

    در نظر داشته باشید که بازگو کردن مشکلات و ناراحتی های شما نزد مشاوران و روانشناسان آگاه می تواند عامل بازدارنده خوبی برای ابتلاء شما به ناراحتی های عاطفی و روانی و مشکلات آموزشی و تحصیلی به حساب آید.