کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی

این کمیته که با هدف کلی نظارت اخلاق بر پژوهش های زیست پزشکی تشکیل شده است با همکاری کلیه سروان محترم و برابر با مفاد اسناد بین المللی و تطبیق آنها با فرهنگ و حقوق ملی، طرح محققان محترم متقاضی دریافت کد اخلاق را مورد بررسی قرارداده و با رعایت الزامات شناخته و پذیرفته شده اخلاقی ملی و بین المللی، در صورت عدم مغایرت با الزامات اخلاقی جهت انجام پژوهش مصوبه اخلاقی صادر نموده و در طول انجام  تحقیق بر اجرای این  طرح های پژوهشی نظارت خواهد کرد.

از این پس  کلیه پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد  و  دکتری تخصصی که  دارای سوژه‌های انسانی و  یا حیوانی باشند، از نظر رعایت نکات  حقوقی و اخلاقی مانند  رضایت آگاهانه آزمودنی، رعایت حقوق  و آزادی آزمودنی، حفظ آزمودنی از خطرات احتمالی تحقیق، رعایت رازداری، مراعات حقوق همکاران، استفاده صحیح از اطلاعات، حفظ ارزشهای اسلامی در انتخاب موضوع  و  روند انجام  تحقیق باید در  کمیته  اخلاق در پژوهش  های زیست پزشکی پردیس علوم دانشگاه تهران مطرح و تصویب گردد. متمنی است اساتید و دانشجویان به دقت مراحل بررسی پرونده و  فرمهای مورد نظر را مطالعه فرموده  و  پس از تصویب پروپوزال خود در دانشکده مربوط و پردیس، اقدامات لازم جهت  دریافت کد اخلاق را بعمل آورند و مدارک  خود را  در سامانه  بارگذاری فرمایند.

اعضای کمیته اخلاق

رئیس کمیته: دکتر حمیدرضا مشفق- فبزیک

۲- دبیر کمیته: دکتر سیامک یاسمی- ریاضی

۳- متخصص اخلاق پژوهشی: دکتر سید محسن اصغری- بیوشیمی

۴- متخصص اخلاق پژوهشی: دکتر مهدی صادقی- ژنتیک

۵- روحانی: دکتر محمد ابراهیم شمس ناتری- حقوق جزا و جرم شناسی

۶- حقوقدان: دکتر سعید حبیبا- حقوق

۷- نماینده جامعه: دکتر کیهان محمدخانی- فلسفه در تعلیم و تربیت

۸- پژوهشگر ۱: دکتر فیروزه حقیقی- آمار

۹- پژوهشگر ۲: دکتر آمنه رضایوف- زیست شناسی جانوری

۱۰‌‌‌‌‌‌‌- پژوهشگر ۳: دکتر معصومه ملک- زیست شناسی

۱۱- پژوهشگر ۴: دکتر علیرضا ساری- جانور شناسی