کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی

کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی پردیس علوم دانشگاه تهران در سامانه ملی اخلاق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با شناسه اختصاصی IR.UT.SCIENCE.REC در تاریخ ۱۴/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ ثبت گردید.

این کمیته با هدف کلی نظارت رعایت اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی تشکیل شده است تا برابر مفاد اسناد بین المللی و تطبیق آنها با فرهنگ و حقوق ملی، پروپوزال محققان محترم متقاضی کد اخلاق را مورد بررسی قرار داده و با رعایت الزامات شناخته و پذیرفته شده اخلاقی ملی و بین المللی و در صورت عدم مغایرت با الزامات اخلاقی، جهت انجام پژوهش مصوبه اخلاقی صادر نموده و در طول انجام تحقیق بر اجرای طرح‌های مذکور نظارت نماید‌‌‌‌‌‌‌.

از این پس  کلیه پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد  و  دکتری تخصصی که  دارای سوژه‌های انسانی و  یا حیوانی باشند، از نظر رعایت نکات  حقوقی و اخلاقی مانند  رضایت آگاهانه آزمودنی، رعایت حقوق  و آزادی آزمودنی، حفظ آزمودنی از خطرات احتمالی تحقیق، رعایت رازداری، مراعات حقوق همکاران، استفاده صحیح از اطلاعات، حفظ ارزشهای اسلامی در انتخاب موضوع  و  روند انجام  تحقیق باید در  کمیته  اخلاق در پژوهش  های زیست پزشکی پردیس علوم دانشگاه تهران مطرح و تصویب گردد. متمنی است اساتید و دانشجویان به دقت مراحل بررسی پرونده و  فرمهای مورد نظر را مطالعه فرموده  و  پس از تصویب پروپوزال خود در دانشکده مربوط و پردیس، اقدامات لازم جهت  دریافت کد اخلاق را بعمل آورند و مدارک  خود را  در سامانه  بارگذاری فرمایند.

اعضای کمیته اخلاق

 

ردیف سمت نام رشته تحصیلی
۱ رئیس کمیته دکتر حمیدرضا مشفق فیزیک
۲ دبیر کمیته دکتر سیامک یاسمی ریاضی
۳ حقوقدان دکتر سعید حبیبا حقوق
۴ روحانی دکترمحمد ابراهیم شمس ناتری حقوق جزا و جرم شناسی
۵ متخصص آمار دکتر فیروزه حقیقی آمار
۶ متخصص اخلاق پزشکی دکتر مهدی صادقی بیوفیزیک
۷ نماینده جامعه دکتر کیهان محمدخانی فلسفه در تعلیم و تربیت
۸ پژوهشگر دکتر آمنه رضایوف فیزیولوژی جانوری
۹ پژوهشگر دکتر معصومه ملک انگل شناسی ماهی
۱۰ پژوهشگر دکتر سید محسن اصغری بیوشیمی
۱۱ کارشناس تخصصی دکتر علیرضا ساری جانورشناسی