کمیته HSE دانشکدگان علوم

کمیته HSE دانشگاه در سال های قبل به منطور بهبود وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست تشکیل و جنبه های فیزیکی و بهداشتی  تامین ایمنی   در دانشگاه  به ترتیب به امور پشتیبانی و مرکز بهد اشت دانشگاه واگذار گردیده است. دانشکدگان علوم به دلیل داشتن  آزمایشگاه های متنوع  که  منابع تولید پسماندهای مختلف به ویژه شیمیایی و بیولوژیکی محسوب می گردند و لمس خطر های احتمالی پسماندها برای محیط زیست،  داوطلب تعریف پروتکل مشخص برای مدیریت پسماندها به خصوص پسماندهای شیمیایی و بیولوژیکی گردیده و به این منظور با استفاده از نطرات تخصصی همکاران با تجربه در این زمینه اقدام به تشکیل کمیته HSE  دانشکدگان علوم به عنوان شعبه ای از این کمیته در دانشگاه نموده است.

با در نظر گرفتن هدف کلی  نظام مدیریت HSE سعی در بهبود وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست یک مجموعه  و ارائه  خط مشی زیست محیطی و ایمنی  به منظور روشن سازی  افقهای دید مجموعه در راستای  پویایی و بهبود مستمر،  به نظر می رسد  برای حرکت به سوی بهبود مستمرو   استاندارد کردن روش های اجرایی،   اولین قدم بررسی وضعیت موجود و شناخت نقاط قوت و ضعف آن است که با همت اعضای محترم کمیته از دانشکده های مختلف این نقاط شناسایی و بر این اساس پروتکل مربوط به مدیریت پسماندهای حاصله از آزمایشگاه های مختلف دانشکدگان علوم تدوین گردید.

از آنجا که  پسماندهای آزمایشگاهی به دلیل دارا بودن خصوصیاتی نظیر سمی بودن، خورندگی، اشتعال و واکنش پذیری و یا دیگر مشخصات مشابه، خطرناک محسوب می گردند و از طرفی   بسیاری از پسماندهای آزمایشگاهی حاوی مواد خطرناکی هستند که به دلیل داشتن توانایی بالقوه برای آلوده نمودن محیط زیست نیاز به مدیریت صحیح جمع آوری و انتقال و دفع دارند، هدف کلی این کمیته  تهیه  پروتکل‌ مخصوص دانشکدگان علوم در کوتاه ترین زمان ممکن با بیان روش های صحیح جداسازی، جمع آوری ایمن و انهدام آنها،  تعیین گردید .

>> پروتکل‌ HSE دانشکدگان علوم

اعضای کمیته HSE

مسئول کمیته: دکتر مجید سعیدی

اعضای کمیته:

 • دکتر سیامک یاسمی
 • دکتر علیرضا عباسی
 • دکتر شاهین زارع
 • دکتر علیرضا ساری
 • دکتر سید محمود عرب نجفی
 • دکتر سروش مدبری
 • دکتر یاسر عبدی
 • دکتر مقیمی
 • یک نفر عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی
 • یک نفر عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی
 • یک نفر عضو هیات علمی پردیس ابوریحان
 • یک نماینده از دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط­زیست

 همچنین کمیته مشورتی متشکل از متخصصین خارج از دانشگاه این کمیته را یاری خواهد کرد.