اداره انفورماتیک پردیس علوم

مراکز خدمات رایانه‌ای دانشکدگان شامل سایـت کارشناسی، سایت ریاضی، سایت آمار، سایت بیوتکنولوژی و سایت فیزیک می‌باشد.
این مراکز خدمات خود را به تمامی دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی ارائه می‌دهند. 

شبکه دانشکدگان علوم که در سال 1374 و به عنوان اولین شبکه گسترده واحدهای دانشگاه تهران نصب و راه اندازی شد یک شبکه محلی اترنت سریع با توپولوژی درختی می باشد و ازطریق اتصال به یک بن شبکه دانشگاه به اینترنت متصل است. این در کل ساختمان های دانشکده های مختلف دانشکدگان گسترده شده است و به تمامی اطاق ها و کلاسها و آزمایشگاههای دانشکدگان یک گره انتهایی شبکه وجود دارد که کاربران با اتصال کامپیوتر خود به آن می توانند  از اتصال به اینترنت استفاده نمایند. به علاوه در سال 1388 یک شبکه محلی بی سیم (Wireless) در کل دانشکدگان علوم و ساختمانهای بخش میکروبیولوژی، گروه فناوری زیستی و مرکز رشد دانشکدگان نصب و راه اندازی شد که در حال حاضر مورد استفاده دانشجویان، اساتید و کارکنان است.
در بخش شبکه تعدادی سویچ مرکزی وظیفه سرویس دهی به سوئیچ هایی که در دانشکدگان توزیع شده اند را به عهده دارند. علاوه بر این، سرورهای شبکه که سرویس هایی مانند پست الکترونیکی و وب را ارائه می نمایند نیز در این بخش متمرکز شده اند و تمامی استفاده کنندگان با اتصال به این سرورها از امکانات موجود استفاده می نمایند. این سایت های کامپیوتری به صورت یک شبکه محلی به شبکه دانشکدگان و از طریق آن به اینترنت متصل شده اند. برروی کامپیوترهای موجود در این سایت ها نرم افزارهای موردنیاز دانشجویان بسبته به مقطع و گرایش تحصیلی نصب بوده و دانشجویان جهت امور تحقیقاتی و آموزشی خود از آنها استفاده می نمایند.

کامپیوترهای تمام سایت ها و کلاس و بخش شبکه از نظر سخت افزاری و نرم افزاری در پریودهای زمانی خاص به روز رسانی می شوند تا جوابگوی بروز نیازهای استفاده کنندگان باشند.
مجموعه شبکه و سایت های کامپیوتری دانشکدگان توسط شورای انفورماتیک دانشکدگان مدیریت شده و سیاست گذاری آن توسط این شورا تعیین می گردد.