- جمعه، ۸ مرداد ۱۴۰۰

کنفرانس تریگر 21 تا 23 آبان کنفرانس تریگر 21 تا 23 آبان کنفرانس تریگر 21 تا 23 آبان

رئیس دانشکده: دکتر حسین رحیم پور بناب

مرتبه علمی: استاد

مدرک و رشته تحصیلی: دکتری زمین شناسی, ژئوشیمی رسوبی

پیشینه دانشکده
رشته زمین شناســـی از سال 1307 هجری شمســی در دارالمعلمین همراه با سایر رشــته‌های علوم تدریس شد و از ســــــال 1313هجری شمسی به همراه رشته زیســــت شناسی تحت عنوان رشته طبیعی در دانشکده علوم پایه شکل گرفت. از سال 1338 گروه زمین شناسی مستقل شد و در سال 1384 در پی تغییر ساختار دانشگاه تهران، دانشکده زمین شناسی در قالب پردیس علوم تجدید سازمان یافت. این دانشکده در حال حاضر در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو می‌پذیرد. مقطع کارشناسی ارشد شامل رشته‌های پترولوژی، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، چینه نگاری و فسیل شناسی، زمین شناسی نفت، زمین شناسی اقتصادی و زمین شناسی مهندسی است. مقطع دکتری شامل رشته‌های پترولوژی، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، چینه نگاری و زمین شناسی مهندسی می‌باشد.
زمین شناسی، علمی است که به بررسی و شناخت پدیده‌‌های زمین می‌پردازد و در آن منشأ تاریخ و ساختمان زمین، مواد متشکله آن، منابع طبیعی موجود در آن (فلزی، غیرفلزی، انرژی، آب و منابع زیرزمینی) و تغییر و تحولاتی که در طول زمان در آن پدید آمده است، مورد مطالعه قرار می‌گیرند. مطالعات زمین شناسی در زمینه‌های اکتشاف نفت، استخراج معادن، سدسازی، جاده سازی، پل سازی، پروژه های ساختمانی، مواد خام مورد نیاز صنایع و دستیابی به منابع طبیعی اهمیت دارد. دانش آموختگان این گروه قادرند در امور اکتشاف نفت و گاز و معادن مشغول کار شوند، نقشه‌های زمین شناسی و معدنی را تهیه و تفسیر کنند، کارآیی لازم را جهت همکاری با گروه‌های اکتشاف و بهره برداری از منابع آب‌ های زیرزمینی دارند و می‌توانند در عملیات صحرایی و پروژه‌های ژئوتکنیکی همکاری داشته باشند. فارغ‌التحصیلان این رشته معمولا در وزارتخانه‌‌های نفت، صنایع و معادن، نیرو، جهادکشاورزی و سازمان‌های تابعه آنها مشغول به‌کار می‌شوند. همچنین بررسی بسیاری از معضلات زیست محیطی و برنامه‌ریزی توسعه پایدار به کمک زمین‌شناسان صورت می‌گیرد.
 
 
 

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

زمین شناسی عمومی

کارشناسی

پترولوژی

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

چینه نگاری و فسیل شناسی

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

زمین شناسی مهندسی

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

زمین شناسی اقتصادی

کارشناسی ارشد

زمین شناسی نفت

کارشناسی ارشد

زمین ساخت  
آب زمین شناسی  
 
 
 
دانشکده از سه بخش سافت راک (رسوب، نفت، چینه)، پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی و مهندسی و تکتونیک تشکیل شده است. 
 
بخش سافت راک (رسوب، نفت، چینه)
زمین شناسی نفت شامل مجموعه دانسته‌های علم زمین شناسی و روش‌هایی است که جهت اکتشاف منابع نفتی به کار گرفته می‌شوند. زمین شناسی نفت در دانشکده زمین شناسی جنبه‌های قدیمی و جدید اکتشاف و بررسی خصوصیات مخازن کشف شده را شامل می‌گردد. پروژه های مختلفی در بخش زمین شناسی نفت در دانشکده زمین شناسی در حال انجام می‌باشند. از جمله مهمترین این پروژه‌ها می‌توان به کیفیت مخزنی، ژئوشیمی آلـی، کاربرد ایزوتوپ‌هــای پایدار، آنالیز حوضه، ابداع روش‌هـای نـوین آنالیز لاگ، تحلیـل ساختاری نفت‌گیرها و هیدرودینامیک مخازن نفتی اشاره نمود. 
بخش سافت راک دارای 3 آزمایشگاه آموزشی و 2 آزمایشگاه تحقیقاتی می‌باشد و بسیاری از کارهای تحقیقاتی خود را با استفاده از امکانات پژوهشی شرکت‌های نفت (نفت مرکزی، مناطق نفت خیز جنوب ایران، شرکت نفت فلات قاره و شرکت نفتی و گاز پارس) به انجام می‌رساند. این بخش علاوه بر پذیرش دانشجویان کارشناسی، در مقطع کارشناسی ارشد در رشته‌های رسوب شناسی، چینه‌نگاری و زمین شناسی نفت و در مقطع دکتری در رشته‌های رسوب شناسی و چینه‌نگاری دانشجو می‌پذیرد.
رسوب‌شناسی شاخه‌ای از علم زمین‌شــناسی است که به شــناخت خصوصیات رســوبات، فرایندهای رسـوبی و سنگ‌های رســوبی نهشته شده در حوضه‌های رسوبی می-پردازد. هدف نهایی علم رسوب شناسی فهم شرایطی است که بر روی رسوبات و سنـگ‌های رسوبی در زمان حمل و نقل و رسوبگـــذاری در حوضـــه رسوبی عمــل نمــوده‌اند.
رشته رسوب شناسی در موضوعات مختلف رسوب شناسی و زمین شناسی نفت مانند ژئوشیمی دمای پایین، چینه نگاری سکانسی، آنالیز حوضه‌های رسوبی، بررسی خصوصیات مخازن نفتی و تخمین ذخایر اقتصادی رسوبی فعالیت می‌نماید. این رشته دارای ارتباط پیوسته و مناسبی با مراکز داخلی و خارجی مانند شرکت ملی نفت ایران و مرکز ملی اقیانوس شناسی می‌باشد. 
این رشته علاوه بر پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی (زمین شناسی) در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز دانشجو می‌پذیرند. آزمایشگاه‌های آموزشی و تحقیقاتی این رشته مشترک با سایر رشته‌های بخش (چینه و نفت) می‌باشد.
دیرینه شناسی علم مطالعه تاریخ تکامل موجودات بر روی زمین است. این علم به مطالعه جانوران و گیاهان دیرینه براساس ثبت فسیلی آنان می‌پردازد. این ثبت فسیلی آثار این موجودات است که در سنگ‌های رسوبی باقی مانده است. بخش دیرینه شناسی در دانشکده زمین‌شناسی به بررسی جنبه های مختلف حیات موجودات دیرینه می‌پردازد. این مطالعات شامل بدنه موجودات، ردپای آنان، آثار کندگی، باقی مانده‌های شیمیایی، گیاه شناسی دیرینه و مطالعه گرده گیاهان می‌گردد.
این رشته علاوه بر پذیرش دانشجویان کارشناسی، در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز  دانشجو می‌پذیرد.
 
 
 
بخش پترولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی
پترولوژی شاخه‌ای از زمین‌شناسی است که به مطالعه سنگ‌ها و شرایط تشکیل آنان می‌پردازد. این علم متناسب با سنگ‌های آذرین و دگرگونی دارای دو بخش مربوط به همین دو نوع می‌گردد.
پترولوژیست‌ها در دانشـــکده زمین‌شــــناسی از مباحث کانی‌شــــناسی، پتروگرافـــی و آنالیزهــــای ژئوشیمیایی جهت توصیف ترکیب و بافت سنگ‌های آذرین و دگرگونی استفاده می‌نمایند. ایشان همچنین اصول جدید ژئوشیمی، ژئوفیزیک و ترمودینامیک نوین را جهت فهم بهتر منشأ و نحوه تشکیل سنگها مورد استفاده قرار می-دهند. بخش پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی دارای آزمایشگاه سنگ‌شناسی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سطح دانشکده زمین‌شناسی می‌باشد. این بخش دارای 3 آزمایشــگاه آموزشی و 2 آزمایشگاه تحقیقاتی می‌باشــد و علاوه بر پذیرش دانشــجویان کارشناسی، در مقاطع کارشناسی ارشد و  دکتری نیز دانشجو می‌پذیرد.  
زمین‌شناسی اقتصادی به بررسی آن دسته از مواد زمین می‌پردازد که می‌توانند جهت مصارف اقتصادی و یا صنعتی به کار گرفته شوند. زمین شناسی اقتصادی در دانشکده زمین شناسی اکتشاف و تخمین ذخایر معدنی را برعهده دارد. این رشته دارای آزمایشگاه‌های آموزشی و تحقیقاتی مشترک با رشته پترولوژی می‌باشد.
 
 
بخش زمین‌شناسی مهندسی و تکتونیک
زمین‌شناسی مهندسـی کاربرد علم زمین‌شناسی در مطالعــــه و فهم مســــائل مهندسی و ژئوتکنیکی سازه‌های عمرانی و ارائه راه‌حل مناسب برای جلوگیری از مخاطرات است. هدف این بـخش ارائــه دانــش زمین شناسی مهندسی به دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در موضوعات مکانیک سنگ و خاک و کاربرد زمین‌شناسی جهت اهداف مهندسی نفت، ژئوتکنیک و پروژه‌های آبی، سدسازی، تونل و جاده‌سازی می‌باشد.
این بخش دارای آزمایشگاه زمین‌شناسی مهندسی در حد آزمایشات اولیه خاک و سنگ می‌باشد. همچنین دارای آزمایشگاه آموزشی مشترک با سایر بخش‌ها در سطح دانشکده و آزمایشگاه تحقیقاتی می‌باشد و علاوه بر پذیرش دانشجویان کارشناسی، در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز دانشجو می‌پذیرد.
 

 

اعضای هیئت علمی بخش پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی  
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن  ut پست الکترنیک پست الکترونیک خیام
1 اسماعیلی داریوش استاد 3733 dsmaeili@ut.ac.ir esmaili@khayam.ut.ac.ir
2 رجبی عبدالرحمان استادیار ۲۹۵۹ rahman.rajabi@ut.ac.ir  
3 کنعانیان علی استاد ۲۴۹۳ kananian@ut.ac.ir kananian@khayam.ut.ac.ir
4 مدبری سروش استادیار 2985 modabberi@ut.ac.ir  
5 میر نژاد حسن دانشیار 2959 hmirnejad@ut.ac.ir mirnejad@khayam.ut.ac.ir
6 نیرومند شجاع الدین استادیار 3266 niroomand@ut.ac.ir Niroomand@ut.ac.ir
             
             
اعضای هیئت علمی بخش سافت راک (رسوب، نفت، چینه)  
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن  ut پست الکترنیک پست الکترونیک خیام
1 امینی عبدالحسین استاد 3734 ahamini@ut.ac.ir  
2 توکلی وحید دانشیار ۲۹۵۹ vtavakoli@ut.ac.ir  
3 رحیم پوربناب حسین استاد 2487 rahimpor@ut.ac.ir rahimpor@khayam.ut.ac.ir
4 رنجبران محسن استادیار 2490 m.ranjbaran@ut.ac.ir ranjbaran@khayam.ut.ac.ir
5 سجادی هزاوه فرشته دانشیار 2892 sajjadi39@ut.ac.ir sajjadi@khayam.ut.ac.ir
6 فروغی فریبا استادیار 3266 f.foroughi@ut.ac.ir  
7 قاسمی نژادرائینی ابراهیم استاد 2913 eghaseminejad@ut.ac.ir eghasemi@khayam.ut.ac.ir
8 مهرابی حمزه استادیار 2959 mehrabi.hamze@ut.ac.ir hamze.mehrabi@khayam.ut.ac.ir
9 واعظ جوادی فاطمه استادیار ۳۲۶۶ vaezjavadi@ut.ac.ir fatemehjavadi@khayam.ut.ac.ir
             
             
اعضای هیئت علمی بخش مهندسی و تکتونیک  
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن  ut پست الکترنیک پست الکترونیک خیام
1 الیاسی محسن دانشیار 2469 meliasi@ut.ac.ir eliassi@khayam.ut.ac.ir
2 چشمی اکبر دانشیار 2722 a.cheshomi@ut.ac.ir  
3 حسن پور جعفر استادیار 3266 hassanpour@ut.ac.ir  
4 رجبی علی محمد استادیار 2719 amrajabi@ut.ac.ir  
5 سهرابی بیدار عبداله دانشیار 2985 asohrabi@ut.ac.ir sohrabi@khayam.ut.ac.ir
6 فروتن محمد استادیار 2715 foroutan.md@ut.ac.ir  
7 فیجانی الهام استادیار 2722 efijani@ut.ac.ir  
8 مظفری مرتضی استادیار 2906 mmozafari@ut.ac.ir  
9 نوزعیم رضا استادیار 2906 nozaem@ut.ac.ir  

 

پژوهش در دانشکده زمین شناسی

اعضاء هیئت علمی و دانشجویان دانشکده زمین شناسی در زمینه های مختلفی که در زندگی بشر بر روی کره زمین، محیط زیست و مهندسی حائز اهمیت هستند (از اکتشاف انرژی و مواد معدنی تا مخاطرات زمین شناسی، بررسی خواص مهندسی مصالح زمین شناسی، شناسایی منابع آب زیرزمینی و ...) در حال مطالعه و پژوهش می باشند. برخی از مهمترین پژوهش های جاری در دانشکده زمین شناسی عبارتند از:

 • مخاطرات زمین شناسی در فضاهای زیرزمینی

 • تخمین ویژگیهای مهندسی مواد و مصالح زمین شناسی

 • ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز؛

 • بررسی مدلهای پیش بینی عملکرد ماشین های تونل بری؛

 • ارزیابی کیفیت مخازن پرمین – تریاس در خلیج فارس؛

 • خواص رسوبی و مخزنی سازندهای کژدمی و داریان در خلیج فارس؛

 • مقایسه متالوژنی اصلی در سیستم کوهزایی هیمالیا-زاگرس

 
امکانات آموزشی و پژوهشی دانشکده
موزه زمین شـــناســـی شـــهید زراستوند: موزه زمین شناسی در سال 1313 به همت مرحوم دکتر یدا... سحابی در محل فعلی دانشکده زمین شناسی تأسیس شد. در ابتدای امر نمونه‌های مختلف ســنگ‌ها، کـانی‌ها و فسیل‌ها از خارج کشور خریداری شد. بعدها با گسترش پذیرش دانشجو و بازدیدهای علمی از سراسر ایران، نمونه‌های موزه غنی‌تر گشت. 
این موزه دارای مجموعه کاملی از سنگ‌ها و کانی‌های منحصر به فرد از سراسر جهان و ایران می‌باشد. علاوه بر مجموعه کانی‌ها و سنگ‌ها، موزه دارای مجموعه کاملی از فسیل‌ها و آثار فسیلی مربوط به دوران‌ مختلف زمین‌شناسی است. قرارگیری این مجموعه در کنار مدل-های ساختاری بلورها و اثرات مربوط به انسان‌های اولیه توجه هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌نماید.
گروه‌های مختلف کانی‌ها شامل عناصر، ســولفیدها، ســولفات‌ها، کربنات‌ها، نمک‌ها و سیلیکات‌ها غنی‌ترین بخش این موزه را تشکیل می‌دهند. در بخش دیگری از موزه ساختارهای بلورها قرار دارد. مجموعه سنگ‌های آذرین، دگرگون و رسوبی هر یک با تنوع مختلف از دیگر بخش‌های جالب موزه می‌باشد. 
این نمونه‌ها از ایده‌آل‌ترین سنگ‌ها هستند. همچنین فسیل‌های موجود مهره‌داران و بی‌مهرگان موجود در موزه دارای تنوع زیادی می‌باشد. در بخش مهره‌داران این موزه نیز آثار فعالیت‌های انسان‌های اولیه جمع‌آوری شده است.
 
 

 

دانشکده زمین­ شناسی دارای آزمایشگاههای متعددی می­ باشد:

اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشکده زمین شناسی پژوهش های خود را در مجموعه ای از آزمایشگاههای مجهز انجام می دهند. بسیاری از این آزمایشگاه­ها برای اهداف مشترک آموزشی و پژوهشی مورد استفاده قرار می­ گیرند.

 • آزمایشگاه تکتونیک– ساختمانی

 • آزمایشگاه فسیل گیاهی

 • آزمایشگاه فتوژئولوژی

 • آزمایشگاه ژئوشیمی

 • آزمایشگاه جدایش کانی           

 • آزمایشگاه زمین­ شناسی اقتصادی

 • آزمایشگاه زمین­ شناسی ساختمانی

 • آزمایشگاه مینرالوگرافی

 • آزمایشگاه زمین شناسی مهندسی

 • آزمایشگاه سنگ­ شناسی (پتروگرافی)

 • آزمایشگاه رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

 • آزمایشگاه زمین شناسی فیزیکی

 • آزمایشگاه سنگ­ شناسی میکروسکوپی

 • کارگاه تهیه مقاطع نازک از سنگ و کانی

 • آزمایشگاه پالینولوژی

 • آزمایشگاه چینه شناسی و فسیل شناسی

 • زمایشگاه کانی شناسی و سنگ شناسی

 

امکانات آزمایشگاهی

برخی از مهمترین ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی در آزمایشگاههای دانشکده زمین شناسی عبارتند از: دستگاه طیف سنج اشعه ایکس (XRD)؛ میکروسکوپ الکترونی؛ دستگاه جذب اتمی؛ ابزار ویژه سنجش سایندگی ابزار حفاری؛ آزمون نفوذ برای تخمین غیر مستقیم مقاومت سنگ؛ سیستم بارگذاری ذرات کوچک و ..

 

نشریات علمی – پژوهشی

نشریه انگلیسی زبان Geopersia ، انتشارات دانشگاه تهران

 

 

موزه ها

تعریف موزه:

موزه مکانی است که آثار و نمونه‌ها و اطلاعات گوناگون مرتبط با موضوعات، فعالیت‌ها و دستاوردهای علمی فرهنگی و فناوری را به نمایندگی از جامعه گردآوری و حفاظت می‌کند و آنها را به صورت مجموعه های نمایشگاهی همراه با توضیحات لازم و با بکارگیری انواع شیوه های اطلاع رسانی و آرشیوهای اطلاعات علمی برای استفاده عموم ارائه می‌نماید تا بازدید کنندگان به فراخور نیاز، علاقه و سوابق علمی و حرفه ای خود از آنها بهره گیرند. 

افزون بر این موزه با برگزاری برنامه‌های متنوع علمی و آموزشی، زمینه ایجاد و اشاعه تفکر علمی را در جامعه فراهم می‌آورد. 

موزه زمین شناسی:

موزه های زمین‌شناسی بر خلاف سایر موزه‌ها که آثار و ساخته‌ها و دستاوردهای انسانی را به نمایش می‌گذارد، شامل مجموعه آثار طبیعی زمین شناسی است که دست بشر در خلق آنها دخالت نداشته است، و اگر قدمت سایر موزه‌ها به زمانهای باستانشناسی (حدود یک تا دو میلیون سال) می‌رسد مجموعة سنگی - فسیلی موزه های زمین شناسی به قدمت زمان شکل گیری زمین (حدود 5/4 میلیارد سال) بر می‌گردد و بدین لحاظ دارای ارزشهای والای علمی و تاریخی است که جذابیت خاص خود را در بین قشرهای مختلف جامعه دارا می‌باشد. 

موزه زمین شناسی دانشگاه تهران:

موزه زمین شناسی دانشگاه تهران، قدیمی ترین موزه علمی زمین شناسی است که پایه گذاری آن به دهه‌ی 1320 بر می‌گردد. از زمان تأسیس رشته علوم طبیعی در سال 1317 در دانشگاه تهران، اساتید وقت از جمله مرحوم دکتر یدالله سحابی و دکتر فریدون فرشاد و سایر همکاران خود، با گردآوری نمونه های مختلف سنگی- فسیلی ایران زمین و خرید تعدادی از نمونه‌ها از خارج از کشور بنیان موزه زمین شناسی دانشگاه تهران را بنا نهادند. از آن به بعد تاکنون جمع آوری نمونه‌ها توسط اساتید دیگر و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به مرور بر غنای علمی این موزه افزوده و دائماً در حال تکمیل و افزایش می‌باشد. 

با توجه به تنوع بسیار زیاد سنگ شناسی ایران زمین و بیرون‌زدگی‌های خوب آن، بسیاری از محققین دانشگاه‌های دیگر دنیا از زمان تاسیس رشته زمین شناسی دانشگاه تهران و پس از شکل گیری سازمان زمین شناسی کشور تاکنون تحقیقات بسیار زیادی را در نقاط مختلف ایران زمین انجام داده اند که بخشی از نتایج آن به مرور در موزه زمین شناسی دانشگاه تهران گردآوری شده است. 

موزه زمین شناسی دانشگاه تهران دارای بیش از یکصد هزار نمونه های بسیار زیبای سنگی-کانی- فسیلی است که در دو بخش مجزا در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است: 

 1. موزه تحقیقاتی: که شامل مجموعه های بسیار جالب و جذاب علمی از نقاط مختلف ایران زمین و سایر نقاط دنیاست که مورد عنایت و علاقه محققین زمین شناسی ایران و جهان می‌باشد. این نمونه‌ها در محل کنونی موزه قرار گرفته و شامل مجموعه‌های زیر می‌باشد. 
 • مجموعه‌ی کانیها: شامل کانیهای سیلیکاته- اکسیدها – کربناتها- سولفیدها-سولفاتها- هالیدها و عناصر طبیعی خالص می‌باشد. 
 • مجموعه سنگ‌های آذرین: که شامل تمامی انواع مختلف سنگ‌های آذرین اسیدی-متوسط-بازی و فوق بازی می‌گردد.
 • مجموعه‌های رسوبی: که شامل تمامی انواع سنگ‌های رسوبی آواری- شیمیایی و بیوشیمیایی و همچنین ساختهای مختلف رسوبی می‌شود. 
 • مجموعه سنگ‌های دگرگونی: که شامل تمامی انواع سنگ‌های دگرگونی در رخساره‌های مختلف دگرگونی می‌گردد. 
 • مجموعه فسیلی: که شامل انواع مختلف فسیل‌های جانوری مهره داران و بی مهرگان و فسیل‌های گیاهی می‌شود.
 • مجموعه ساخت‌های مختلف زمین شناسی: که شامل انواع چین‌ها و گسل‌های گوناگون می‌باشد. 
 • مجموعه مولاژهای مختلف فسیلی و بلوری.
 • علاوه بر مجموعه های فوق الذکر دو نمونه ارزشمند از سنگ‌های کره ماه نیز جزء بخشهای جذاب این موزه است.

 

۲. موزه‌ی آموزشی: شامل مجموعه های مختلف سنگی- فسیلی ایران زمین است که در راهروهای دانشکده و آزمایشگاه‌ها متمرکز بوده و مورد استفاده دانشجویان و سایر اقشار جامعه می‌باشد.

 
 
رئیس دانشکده 66491623،61112623
معاون آموزشی
61113234
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
61112722
آموزش دانشکده  61112717
موزه زمین شناسی شهید زراستوند  61112490
آزمایشگاه تکتونیک– ساختمانی 61112623
آزمایشگاه فسیل گیاهی 61112623
آزمایشگاه فتوژئولوژی 61113234
آزمایشگاه ژئوشیمی 61112906
آزمایشگاه جدایش کانی 61112906
آزمایشگاه زمین شناسی اقتصادی 61112623
آزمایشگاه زمین شناسی مهندسی – پژوهشی 61112722
آزمایشگاه مینرالوگرافی 61112959
آزمایشگاه زمین شناسی–  مهندسی 61112722
آزمایشگاه عکاسی 61112623
آزمایشگاه پتروفیزیک 61112623
آزمایشگاه سنگ ورسوب شناسی 61112485
آزمایشگاه رسوب شناسی 61112485
آزمایشگاه زمین شناسی فیزیکی 61112623
آزمایشگاه سنگ شناسی میکروسکوپی 61112623
آزمایشگاه تهیه مقاطع نازک و سنگ کانی 61112619
آزمایشگاه پالینولوژی 61112913