نشریه ژئوپرشیا

مجله انگلیسی زبان  Geopersia

توسط دانشکده زمین شناسی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران به صورت دوشماره در سال  منتشر می گردد و دارای اعتبار علمی پژوهشی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می باشد.  بعلاوه این مجله در تمامی سایت های نمایه کننده ایرانی و همینطور در پایگاههای معتبر بین المللی ISI  و SCOPUS نیز نمایه شده است.

مشاهده شماره های مجله

تالیف و ترجمه کتاب

۱۴۰۰/۱۰/۲۹
فلززایی و زمین‌شناسی کانسارهای روی-سرب با سنگ درونگیر رسوبی ایران
کتاب فلززایی و زمین‌شناسی کانسارهای روی-سرب با سنگ درونگیر رسوبی ایران مؤلف: دکتر...
۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۴۰۰/۱۰/۲۹
زمین‌شناسی کانسارها
کتاب زمین‌شناسی کانسارها مؤلف: جان ردلی مترجمان: شجاع‌الدین نیرومند، محمد لطفی و...
۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۴۰۰/۱۰/۲۹
رسوب‌ شناسی و چینه‌ شناسی
کتاب رسوب‌شناسی و چینه‌شناسی نویسنده : گری نیکولز مترجم : حسین رحیم‌پور بناب و مریم...
۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۴۰۰/۱۰/۲۹
میوسپورهای ژوراسیک میانی ایران
کتاب میوسپورهای ژوراسیک میانی ایران تألیف : فرشته سجادی، افسانه ده‌بزرگی و فیروزه...
۱۴۰۰/۱۰/۲۹