نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخش علوم سلولی و مولکولی

بخش علوم سلولی و مولکولی


رشته علوم سلولی و مولکولی در چارچوب علوم زیستی پس از انقلاب فرهنگی و با بازگشائی دانشگاه­ها در اوائل دهه 60 تأسیس گردید. ایجاد این رشته نمادی بود از توجه پیشکسوتان علوم زیستی در ایران به اهمیت و بیشتر به پیشرفت­هائی در اواسط قرن بیستم میلادی در جهان که در زیست ­شناسی سلولی و مولکولی به دست آمده بود. توجه علوم سلولی و مولکولی به حیات در سطح سلول و مولکول است.  سلول­ها کوچکترین واحد زنده ­اند و مولکول­ها که تشکیل دهنده سلول­ها هستند به نحوی اندر کنش می­ کنند که حیات و تنوع در حیات مقدور باشد.

در ابتدا چهار استاد و یک مربی هدایت کنندگان اصلی این گرایش بوده ­اند و تحصیلات فقط در سطح کارشناسی  مقدور بود. با گذشت زمان به لطف خداوند و با همت همکاران و حمایت مسئولین رسمی پیشبرد علم در کشور، گرایش سلولی و مولکولی (که اکنون رشته خوانده می شود) در دانشکده زیست­ شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران زیر نظر بخش سلولی و مولکولی گرایشی فعال و پرطرفدار است. بخش سلولی و مولکولی اکنون 10 فرد هیأت علمی دارد. دوره ­های تحصیلات کارشناسی ارشد در سال 1371 و دکتری در سال 1387 آغاز گردید. در سال­های اخیر هر سال 20 دانشجو در سطح کارشناسی، 10 دانشجو در سطح کارشناسی ارشد و 10دانشجو در سطح دکتری به رشته  سلولی و مولکولی دانشگاه تهران وارد می­ شوند. هرچند دروس و زمینه پژوهشی اساتید متنوع است،  بیشتر آنها قابل دسته­ بندی در زمینه­ های زیست ­شناسی مولکولی، زیست­ شناسی سلولی، بیوشیمی، بیوفیزیک و ژنتیک ­اند. از زمان تأسیس رشته سلولی و مولکولی، بر توجه دیگر گرایش ­های علوم زیستی همچون جانوری، گیاهی و میکرب­شناسی به حیطه سلولی و مولکولی افزوده شده است و این امر همکاری بین زیست­شناسان با تخصص ­های متفاوت را تسهیل کرده است. زمینه اصلی پژوهش در بخش علوم سلولی و مولکولی عبارتند از:

  1. اپـی ژنتیـــک و بیماری­های خودایمنی
  2.  دیابت و زیست مولکولی
  3.  بیماریهای ژنتیکی
  4.  سرطان و زیست مولکولی
  5. بیوفیزیک
  6.  بیوتکنـولوژی پروتئیـــن  و آنزیم
  7.  بیوشیمـــی کرومـاتیـــن و سرطان