اعضای هیات علمی

کلثوم اینانلو راحتلو

کلثوم اینانلو راحتلو،

استادیار
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
زیست شناسی سلولی و مولکولی(زیست شناسی)
شماره تماس : 3237 6111 (021) 98+
اتاق : -
Scopus
  • 124 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 189 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی سلولی و ملکولی

… ←

دکتری ، دانشگاه تهران و موسسه FLI آلمان ، زیست شناسی سلولی و ملکولی

1387 ←

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی

1380 ←

فعالیت های علمی