اعضای هیات علمی

بهمن زینلی

بهمن زینلی،

دانشیار
  • ریاست دانشکده زیست شناسی
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
علوم جانوری
شماره تماس : 3237 6111 (021) 98+
اتاق : -
صفحه رخ نما