حامیان سمینار

دانشگاه تهران

     

به مناسبت سال جهانی علوم پایه، سمیناری یک روزه با عنوان "علوم پایه: اهمیت، نقش، چالش ها و فرصتها" به میزبانی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران برگزار می‌گردد.

زمان برگزاری سمینار، دوشنبه 15 اسفند ماه 1401 می‌باشد.

برنامه به صورت حضوری خواهد بود، و بطور همزمان در اسکای‌ روم (https://www.skyroom.online/ch/sci-ut/iybs) و وی روم نیز به صورت مجازی پخش خواهد شد.

شرکت در این سمینار رایگان است.

در پایان سمینار، به کلیه شرکت کنندگان حضوری، گواهی شرکت در این رویداد، اعطا می گردد.

آدرس محل برگزاری سمینار: تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکدگان علوم، تالار شهید دهشور