- یک‌شنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

دفترچه تلفن

لیست کارکنان

 

  نام  خدمت شماره تماس
خانم ابراهیمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر - دفتر دانشکده 61112295 - 66412178
خانم ابراهیمی دانشکده فیزیک - دفتر دانشکده 66412556
آقای احدی آموزش 61112562
خانم اردوخانی آموزش  61112721 - 66415712
خانم استوار دانشکده زیست شناسی 61113560
خانم اسمعیلی آموزش 61112498
آقای اظهری دانشکده فیزیک  61118764 - 61118625
خانم الهی دانشکده زمین شناسی 61113305
خانم امیرآتشانی امور اداری و رفاهی 66491624 - 61113705
آقای ایوبی دانشکده فیزیک  61118665
خانم باانصاف آموزش 61112721
آقای بابائی امور دانشجویی (روز فرد) باشگاه ورزشی (روز زوج)  66415036  _ 61113328  داخلی 114  
خانم باقرشاهی انفورماتیک  61112880
خانم باقری کتابخانه  61113634
خانم پوراسدی امور اداری و رفاهی 61112724_- 66406127 
آقای پوشش دوست امور پشتیبانی 66412556
آقای توماری پشتیبانی - تاسیسات 61113227
خانم جعفری کتابخانه  61113633
آقای حسن پور آموزش 61112498- داخلی 103
خانم حسین زاده حسابداری 66491621 - 61113631
خانم حیدری دانشکده زیست شناسی 61113390
خانم خالصی ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 61113656
آقای خلیل نژاد کتابخانه  61112616
خانم خواجه ئیان آموزش 61112498
خانم خونساری زاده دانشکده فیزیک  61118770
خانم دلفی دانشکده زیست شناسی 61112460
آقای دولت آبادی پشتیبانی  61113630 - 66972072
آقای ذوالفقارزاده امور مالی و حسابداری - جمع اموال 61112466
خانم ذوالفقاری دفتر دانشکده شیمی 61113301
آقای رضازاده بلوری دانشکده زمین شناسی 61112619
خانم رهنما انفورماتیک دانشکده فیزیک  61118746
خانم زارعی پژوهشی 61112712
آقای زحمتکش آموزش 61112562
آقای سبزواری کتابخانه فیزیک 61118613
خانم سعیدیان آموزش 61113649
خانم سلطان ویس امور شاهد و ایثارگر 66415907
خانم شجاعت الحسینی دانشکده فیزیک  61118620
خانم شجاعی دانشکده فیزیک  61118618
خانم شفیعی دانشکده فیزیک  61118649
خانم شکوری بیوتکنولوژی  66491622-66413835
آقای شمشیری دبیرخانه  61112464- 66972073
آقای صالحی دانشکده زیست شناسی 61112701
آقای صیاد مژده بر پشتیبانی - واحد خدمات عمومی و نقلیه 61113555-61113227
خانم طاهری دانشکده شیمی 61113300
آقای عبودی دبیرخانه  61112464- 66972073
خانم عرب دفتر دانشکده زمین شناسی 61112623-66491623
خانم عرب سلمانی دانشکده زیست شناسی 61113321
خانم عربی شیرازی امور مالی و حسابداری 61112465
خانم عزیزی حسابداری فیزیک 61118655
خانم عسگری دانشکده شیمی 61113300
خانم علیزاده زیده سرائی دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی / دفتر اداری و مالی 66495292-61112462
خانم علیمردانی دفتر ریاست 61112461 - 66403672
خانم عندلیب دانشکده زیست شناسی 61113560
آقای غایبی امور دانشجویی - فرهنگی و فوق برنامه  66415475 داخلی 116
خانم فتوحی دانشکده شیمی 61113647
آقای فرجی اوغانی دانشکده فیزیک  61113304
خانم فرهادی امور مالی و حسابداری 61112465
خانم فهیمی آموزش 61112498 داخلی 107
خانم فیض جباریان آموزش 61113314
خانم قدرتی پژوهشی  61112797
خانم قدیری پژوهشی  61112797
خانم قدیم خانی دانشکده شیمی 61113707
خانم قربانی دفتر جذب 61113641-  66492973
خانم کچویی امور دانشجویی - مشاوره و ارتقا تحصیلی 66971940
آقای کریمی امور دانشجویی - تغذیه 66965601
خانم گلجانی امور دانشجویی - وام و تسویه حساب 61113328-61112468  داخلی 112
آقای لفطه کتابخانه  61112616_ 66495290
خانم متین سرشتی دفتر معاونت پژوهشی / دفتر معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی 66461505_61112797
خانم محمدی دانشکده شیمی 61112628
خانم مرزبان امور دانشجویی - تغذیه 61113328-61112468 داخلی 109 
خانم مروتی دانشکده زمین شناسی 61112717
خانم مستعدی امور دانشجویی فیزیک 61118618 _  88333200
آقای مسعودی امور دانشجویی - وام و تسویه حساب 61113328-61112468 داخلی 111
خانم معافی امور اداری و رفاهی 66491624 - 61113705
خانم مغربی کتابخانه  61113635
خانم ملکوتی نژاد بیوتکنولوژی 61113561
خانم مهدی زاده امور دانشجویی  66412431
آقای موسوی امور مالی و حسابداری 61112465
خانم میرافضل دانشکده فیزیک  61118770
آقای میرمحمدی دفتر دانشکده زیست شناسی 61113314
خانم مینائی دانشکده زیست شناسی 61113390
خانم ناخدا کتابخانه  61112616
خانم نبی زاده دانشکده زمین شناسی 61113305
خانم نجومی دانشکده شیمی 61113640
آقای هاشمی دوگاهه دانشکده زیست شناسی 61112619
آقای یزدی دبیرخانه  61112464
آقای یوسفی انفورماتیک  61112880

 

ردیف

دانشکدگان علوم / دانشکده

نام و نام خانوادگی

آدرس پست الکترونیکی

تلفن تماس

داخلی

1

رئیس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

خانم فاطمه اردوخانی

ordokhanif@ut.ac.ir

61112721 - 61112498

108

2

انفورماتیک اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

خانم سحر خواجه ئیان

---

61112721 - 61112498

106

3

دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی

آقای حسن احدی

h.ahadi78@ut.ac.ir

61112721 - 61112498

123

4

دانش آموختگان مقطع کارشناسی

آقای مهدی زحمتکش

m.zahmatkesh.k@ut.ac.ir

61112721 - 61112498

102

6

کارشناس آموزش مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک

خانم سیده معصومه شجاعت الحسینی

m_shojaat@ut.ac.ir

61118620

-

7

کارشناس آموزش مقطع کارشناسی دانشکده فیزیک

خانم سکینه شفیعی

sshafii@ut.ac.ir

61118649

-

8

کارشناس آموزش مقطع کارشناسی دانشکده شیمی

خانم سمانه مستعدی

s_mostaedy@ut.ac.ir

61112721 - 61112498

114

9

کارشناس آموزش مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی

خانم مه لقا باانصاف

---

61112721 - 61112498

107

10

کارشناس آموزش تمامی مقاطع تحصیلی دانشکده زمین شناسی

خانم مه لقا باانصاف

---

61112721 - 61112498

107

11

کارشناس آموزش تمامی مقاطع تحصیلی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

خانم فرشته سعیدیان

fsaeedian@ut.ac.ir

61112721 - 61112498

115

12

کارشناس آموزش مقطع کارشناسی دانشکده زیست شناسی

آقای حسین حسن پور

hassanpour-90@ut.ac.ir

61112721 - 61112498

103

13

کارشناس آموزش مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده زیست شناسی

خانم بهاره فهیمی

pfahimie@ut.ac.ir

61112721 - 61112498

107

14 کارشناس آموزش خانم الهه اسمعیلی      

 
 

 

نام و نام خانوادگی

فعالیت

تلفن

طاهره مهدیزاده نودهی

رئیس اداره خدمات امور دانشجویی و فرهنگی

66412431

منصوره علیزاده

مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی

66495292

61112462

فائزه سلطان ویس

امور شاهد و ایثارگر

66415907

حسن غایبی

امور فرهنگی و فوق برنامه

66415475

زهرا گلجانی

امور دانشجویی- وام- تسویه حساب

61113328-61112468

(داخلی 112)

هادی آقابابایی

امور تربیت بدنی

61113328-61112468

(داخلی 114)

باشگاه ورزشی66415036

علی پوشش دوست

امور دانشجویی- وام- تسویه حساب (دانشکده فیزیک)

61118618

88333200

احمد مسعودی

امور دانشجویی- وام- تسویه حساب

61113328-61112468

داخلی 111

زهرا کچوئی

دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی

66971940

زینت مرزبان

امور تغذیه و سلف

61113328-61112468

داخلی 109

قربانعلی کریمی

امور تغذیه و سلف

66965601