- سه‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۲

دفترچه تلفن

لیست کارکنان

 

  نام خانوادگی واحد سازمانی تلفن
خانم ابراهیمی روابط عمومی 66412556
خانم ابراهیمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 61112295 - 66412178
خانم ابیات دانشکده شیمی 61113647
آقای احدی آموزش 61112562
خانم احمدقشلاقی

باشگاه ورزشی دانشکدگان علوم (روزهای فرد)

امور دانشجویی (روزهای زوج)

66415036

61113328-114

خانم احمدی سخا دانشکده زیست شناسی 61112492
آقای اخوت دانشکده زیست شناسی 61113321
خانم اردوخانی آموزش  61112721 - 66415712
خانم استوار دانشکده زیست شناسی 61113560
خانم اسلامی کتابخانه  61118613
آقای اظهری دانشکده فیزیک  61118764 - 61118625
خانم الهی دانشکده زمین شناسی 61113305
خانم امیرآتشانی امور اداری پردیس 66491624 - 61113705
آقای ایوبی دانشکده فیزیک  61118665
خانم آقامحمدی دانشکده شیمی 61113707
آقای آیرملو روابط عمومی 66412556
خانم باانصاف آموزش 61112721
آقای بابائی

امور دانشجویی (روزهای فرد)

باشگاه ورزشی دانشکدگان علوم (روزهای زوج)

61113328-114

66415036

خانم باقرشاهی انفورماتیک  61112880
خانم باقری کتابخانه  61113633
آقای پار کتابخانه 61113634
خانم پاکزادمنش امور فرهنگی و فوق برنامه 61113328-110
خانم پوراحمد کتابخانه  61113635
خانم پوراسدی امور اداری و پشتیبانی 61112724
آقای پوشش دوست امور دانشجویی دانشکده فیزیک 88333200
خانم جعفری کتابخانه  61112616
خانم جعفری سرخه ریز بیوتکنولوژی  66491622-66413835
آقای حسن پور دانشکده زیست شناسی (کارشناسی) 61112498- داخلی 103
خانم حسین نژاد پردیس علوم 61112797
خانم حسینی دانشکده شیمی 61113707
خانم حیدری دانشکده زیست شناسی 61113390
خانم خالصی انفورماتیک  61113656
آقای خلیل نژاد کتابخانه  61112616
خانم خواجه ئیان آموزش 61112498
خانم خونساری زاده دانشکده فیزیک  61118770
خانم دلفی دانشکده زیست شناسی 61112460
آقای ذوالفقارزاده جمع اموال 61112466
خانم ذوالفقاری دانشکده شیمی 61113301
آقای ربیعی پشتیبانی  61113630 - 66972073
آقای رضازاده بلوری دانشکده زمین شناسی 61112906
آقای رضائی دانشکده زیست شناسی 61113732
خانم رهنما انفورماتیک دانشکده فیزیک  61118746
خانم زارعی پژوهشی و بین الملل 61112797
آقای زحمتکش آموزش 61112562
خانم سبحانی آموزش 61112498
آقای سبزواری دانشکده زیست شناسی 61113732
خانم سلطان ویس امور شاهد و ایثارگر 61113328-107-66415907
خانم سلیمانی دانشکده زیست شناسی 61113560
خانم شجاعت الحسینی دانشکده فیزیک  61118620
خانم شجاعی دانشکده فیزیک  61118618
خانم شفیعی دانشکده فیزیک  61118649
خانم شکوی سعیدیان دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 61113649
آقای شمشیری دبیرخانه  61112464
خانم شیخی معاونت اداری مالی 61112619
آقای صالحی دانشکده زیست شناسی 61112701
خانم صمدی دانشکده شیمی 61113300
خانم طاهری دانشکده شیمی 61113300
خانم طایفه بیوتکنولوژی 66413835 - 66491622
آقای عباس روح اللهی دانشکده زیست شناسی 61113560
آقای عبودی دبیرخانه  61112464
خانم عرب دفتر دانشکده زمین شناسی 61112623-66491623
خانم عرب سلمانی دانشکده زیست شناسی 61113321
خانم عربی شیرازی حسابداری پردیس 61112465
خانم عزیزی حسابداری فیزیک 61118655
خانم عسگری دانشکده شیمی 61113300
خانم علیزاده زیده سرائی دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکدگان علوم 66495292-61112462
خانم علیمردانی دفتر ریاست 61112461 - 66403672
آقای عموزادمهدیرجی دانشکده فیزیک  61118657
خانم عندلیب دانشکده زیست شناسی 61113560
خانم فتوحی دانشکده شیمی 61113647
آقای فرجی اوغانی دانشکده فیزیک  61113304
خانم فرهادی حسابداری پردیس 61112465
خانم فضیلی دانشکده زیست شناسی 61113390
خانم فلاحی دانشکده فیزیک  61118770
خانم فهیمی دانشکده زیست شناسی (تحصیلات تکمیلی) 61112498 داخلی 107
خانم فیض جباریان آموزش 61113314
آقای قادرزاده حسبداری پردیس 66491621 - 61113631
خانم قدرتی پژوهشی  61112797
خانم قدیری پژوهشی  61112797
خانم قدیم خانی دانشکده شیمی 61113707
خانم قربانی دفتر جذب پردیس علوم 61113641-  66492973
آقای قره داغی دفتر مشاوره و ارتقا تحصیلی 66971940
خانم کفاشی دانشکده شیمی 61112628
خانم گلجانی امور دانشجویی 61113328-112
آقای لفطه کتابخانه  61112616
خانم متین سرشتی کتابخانه  61112467
خانم محمدی دانشکده شیمی 61112628
خانم مرزبان امور تغذیه

61112727 - 66414721

خانم مروتی دانشکده زمین شناسی 61112717
خانم مستعدی دانشکده شیمی  61113640
آقای مسعودی امور دانشجویی 66971940
خانم معافی امور اداری پردیس 66491624 - 61113705
خانم مغربی کتابخانه  61113635
خانم ملکوتی نژاد بیوتکنولوژی 61113561
خانم مهدی زاده امور دانشجویی 61112468 - 66412184
آقای موسوی حسابداری 61112465
خانم میرافضل دانشکده فیزیک  61118770
خانم مینائی دانشکده زیست شناسی 61113390
خانم ناخدا کتابخانه  61113634
خانم نبی زاده دانشکده زمین شناسی 61113305
خانم نجومی دانشکده شیمی 61113640
آقای نیک بخت دانشکده فیزیک  61118604
خانم هاشمی دفتر دانشکده زیست شناسی 61113414
آقای هاشمی دوگاهه دانشکده زیست شناسی 61112619
آقای یزدی دبیرخانه  61112464
آقای یوسفی انفورماتیک  61112880

 


ردیف

دانشکدگان علوم / دانشکده

نام و نام خانوادگی

آدرس پست الکترونیکی

تلفن تماس

کانال ارتباطی با دانشکده مربوطه

1

رئیس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

خانم فاطمه اردوخانی

ordokhanif@ut.ac.ir

61112721- داخلی 108

 

2

انفورماتیک اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

خانم سحر خواجه ئیان

s_khajeheian@ut.ac.ir

61112498- داخلی 106

 

3

دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی

آقای حسن احدی

h.ahadi78@ut.ac.ir

61112498- داخلی 107

 

4

دانش آموختگان مقطع کارشناسی و بنیاد نخبگان

آقای مهدی زحمتکش

m.zahmatkesh.k@ut.ac.ir

61112498- داخلی 102

 

5

دانشجویان شاهد و ایثارگر و امور حق التدریس

خانم فائزه سلطان ویس

f_soltani@ut.ac.ir

61112498- داخلی 123

 

6

کارشناس آموزش مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک

خانم سیده معصومه شجاعت الحسینی

m_shojaat@ut.ac.ir

61118620

دانشکده فیزیک :

https://t.me/ut_physics

 

7

کارشناس آموزش مقطع کارشناسی دانشکده فیزیک

خانم سکینه شفیعی

sshafii@ut.ac.ir

61118649

دانشکده فیزیک :

https://t.me/ut_physics

8

کارشناس آموزش مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی

خانم عظیمه نجومی

Nojoomi@ut.ac.ir

61113640

 

9

کارشناس آموزش مقطع کارشناسی دانشکده شیمی

خانم مریم عربلوئی

arablom@ut.ac.ir

61113640

 

10

کارشناس آموزش تمامی مقاطع تحصیلی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

خانم فرشته سعیدیان

fsaeedian@ut.ac.ir

61113649

دانشکده ریاضی :

https://t.me/MSCS_news

11

کارشناس آموزش تمامی مقاطع تحصیلی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

آقای حسین حسن پور

hassanpour-90@ut.ac.ir

61112478

 

12

کارشناس آموزش مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده زیست شناسی

خانم بهاره فهیمی

pfahimie@ut.ac.ir

61113732

 

13

کارشناس آموزش مقطع کارشناسی دانشکده زیست شناسی

آقای سید محمد رضائی

s.m.rezaei2@ut.ac.ir

61113732

دانشکده زیست شناسی :

https://t.me/biology of UT

14

کارشناس آموزش تمامی مقاطع تحصیلی دانشکده زمین شناسی

خانم مه لقا باانصاف

m.baensaf@ut.ac.ir

61112721

دانشکده زمین شناسی :

https://t.me/UT PE

https://t.me/jointchat

/AAAAAEawYc62Sv3F2W5t2Q

15   خانم نرگس آقامحمدی   61112498- داخلی 109  

 

 

نام و نام خانوادگی

فعالیت

تلفن

طاهره مهدیزاده نودهی

رئیس اداره خدمات امور دانشجویی و فرهنگی

66412431

61112468 (داخلی 110)

منصوره علیزاده

مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی

66495292

61112462

فائزه سلطان ویس

امور شاهد و ایثارگر

66415907

پوران پاکزادمنش

امور فرهنگی و فوق برنامه

66415475

زهرا گلجانی

امور دانشجویی- وام- تسویه حساب

61113328-61112468

(داخلی 112)

رقیه احمد قشلاقی

امور تربیت بدنی- امور اساتید مشاور علمی و فرهنگی

61113328-61112468

(داخلی 114)

باشگاه ورزشی66415036

هادی آقابابایی

امور تربیت بدنی

61113328-61112468

(داخلی 114)

باشگاه ورزشی66415036

علی پوشش دوست

امور دانشجویی- وام- تسویه حساب (دانشکده فیزیک)

61118618

88333200

احمد مسعودی

امور دانشجویی- وام- تسویه حساب

61113328-61112468

داخلی 111

شکراله قره داغی

دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی

66971940

زینت مرزبان

امور تغذیه و سلف

61113328-61112468

داخلی 109

قربانعلی کریمی

امور تغذیه و سلف

66965601


 

 

راه های ارتباطی دانشجویان محترم با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکدگان علوم در مردادماه 1402

فعالیت

نام همکار

شماره تماس

پست الکترونیکی

رئیس اداره امور دانشجویی و فرهنگی

خانم مهدیزاده

09197118443

Mehdizadeh_n@ut.ac.ir

امور تسویه حساب تغذیه

خانم مرزبان

09128132176

 

آقای کریمی

09124023902

 

امور دانشجویی

(وام- تسویه حساب- خوابگاه)

خانم قشلاقی

 

S_gheshlaghi@ut.ac.ir

خانم گلجانی

 

z.goljani@ut.ac.ir

آقای مسعودی

 

ahmadmasoudi@ut.ac.ir

امور فرهنگی

خانم پاکزادمنش

 

p.packzad@ut.ac.ir

امور  ورزشی– تربیت بدنی

آقای بابایی

 

haghabaei@ut.ac.ir

دانشجویان شاهد و ایثارگر

خانم سلطان ویس

 

f_soltani@ut.ac.ir

واحد مشاوره

خانم کچویی

 

kachoei@ut.ac.ir

دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی

خانم علیزاده

021-66495292

 

 

 

  1. دانشجویان محترم می توانند سئوالات و پیامهای خود را از طریق سامانه میز خدمت الکترونیکی Sd1.ut.ac.ir  نیز برای کارشناسان محترم ارسال نمایند.

 

  1. به منظور خدمت رسانی بهینه به دانشجویان محترم، هر روز یکنفر از کارشناسان محترم معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکدگان به صورت حضوری نیز پاسخگوی مراجعان محترم می باشد.