اعضای هیات علمی

اکبر چشمی

اکبر چشمی،

دانشیار
  • عضو کمیته تخصصی علوم پایه انتشارات دانشگاه تهران
پردیس علوم / دانشکده زمین شناسی
مهندسی و تکتونیک
شماره تماس : 2722 6111 (021) 98+
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 239 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

پروفایل

  • عضو کمیته تخصصی علوم پایه انتشارات دانشگاه تهران 1397←1400
  • معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده زمین شناسی 1394←1396
  • معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده زمین شناسی 1393←1394
  • رئیس بخش زمین شناسی مهندسی و تکتونیک دانشکده زمین شناسی 1391←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تربیت مدرس ، زمین شناسی مهندسی

1379 ←

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، زمین شناسی مهندسی

1372 ←

کارشناسی ، فردوسی مشهد ، زمین شناسی

1368 ←

فعالیت های علمی