اعضای هیات علمی

عبدالحسین امینی

عبدالحسین امینی،

استاد
پردیس علوم / دانشکده زمین شناسی
سافت راک
شماره تماس : 3734 6111 (021) 98+
اتاق : -
Scopus
  • 717 ارجاعات
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

پروفایل

  • همکاری با سازمان سنجش 1396←1397
  • همکاری با سازمان سنجش 1395←1396
  • رئیس دانشکده زمین شناسی 1390←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زمین شناسی

1387 ← 1387

دکتری ، دانشگاه منچستر ، زمین شناسی

1374 ← 1376

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، زمین شناسی

1368 ← 1370

فعالیت های علمی