اعضای هیات علمی

علی محمد رجبی

علی محمد رجبی،

استادیار
پردیس علوم / دانشکده زمین شناسی
مهندسی و تکتونیک
شماره تماس : 2719 6111 (021) 98+
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 143 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 250 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

پروفایل

  • رئیس بخش زمین شناسی مهندسی و تکتونیک 1397←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی