اعضای هیات علمی

صدیقه اسد

صدیقه اسد،

استادیار
  • دبیر شورای آموزشی
پردیس علوم / گروه بیوتکنولوژی‌
شماره تماس : 3835 6641 (021) 98+
اتاق : -
صفحه رخ نما