اعضای هیات علمی

بهناز بخشنده

بهناز بخشنده،

دانشیار
  • دبیر ستاد راهبردی فناوری سلول های بنیادی
  • مشاور و راهبر دبیرخانه برنامه ملی گرانت فناوری وزارت عتف
  • کارشناس خبره کمیته تایید صلاحیت داوران پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات
پردیس علوم / گروه بیوتکنولوژی‌
شماره تماس : 119-66491622
اتاق : -
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود