اعضای هیات علمی

فیروزه حقیقی

فیروزه حقیقی،

دانشیار
 • عضو کمیته علمی سمینار قابلیت اعتماد و کاربرد های آن
 • عضو کمیسیون موارد خاص پردیس علوم
 • عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده ریاضی ، آمار و علوم کامپیوتر
 • عضو کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی پردیس علوم
 • عضو کمیته علمی IRSEC2020
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
آمار
شماره تماس : 2297 6111 (021) 98+
صفحه رخ نما
Scopus
 • 335 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

 • عضو کمیته علمی IRSEC2020 1399←…
 • عضو کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی پردیس علوم 1399←…
 • عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده ریاضی ، آمار و علوم کامپیوتر 1396←…
 • عضو کمیسیون موارد خاص پردیس علوم 1396←…
 • عضو کمیته سازمانی اخلاق در پزوهش های زیست پزشکی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1396←1399
 • عضو کمیته سازمانی اخلاق در پزوهش های زیست پزشکی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1396←1399
 • عضو کمیته علمی سمینار قابلیت اعتماد و کاربرد های آن 1393←…
 • مدیر گروه امار 1393←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، بوردو 2 ، آمار

1380 ← 1383

M.S ، شهید بهشتی ، آمار

1375 ← 1377

کارشناسی ، شهید بهشتی ، آمار

1370 ← 1374

فعالیت های علمی