اعضای هیات علمی

رضا رضاوند

رضا رضاوند،

استادیار
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
ریاضی محض
شماره تماس : 3303 6111 (021) 98+
صفحه رخ نما
Scopus
  • 37 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، ریاضی

1384 ← 1388

M.S ، دانشگاه تهران ، ریاضی محض

1381 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، ریاضی محض

1377 ← 1381

فعالیت های علمی