اعضای هیات علمی

سودابه شمه سوار

سودابه شمه سوار،

دانشیار
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
آمار
شماره تماس : 3250 6111 (021) 98+
صفحه رخ نما
Scopus
  • 74 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • عضو شورای تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر 1396←1398
  • یکی از اعضای شورای اموزشی اندانشکده 1392←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، ریاضی کاربردی-گرایش فرایند تصادفی

1379 ← 1386

M.S ، دانشگاه امیر کبیر ، آمار ریاضی

1377 ← 1379

کارشناسی ، دانشگاه شیراز ، آمار

1372 ← 1376

فعالیت های علمی