- دوشنبه، ۷ آذر ۱۴۰۱

معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس علوم

 

معاون دانشجویی و فرهنگی:  دکتر بهناز بخشنده

مدرک و رشته تحصیلی: دکتری بیوتکنولوژی

صفحه رخ نما

 

 

 

مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی: منصوره علیزاده

 

تحصیلات:

تلفن: 66495292 - 021 و  61112462– 021

نمابر:

پست الکترونیکی:


 

 

 

معاونت  دانشجویی و فرهنگی، کلیه  امور دانشجویی و فرهنگی و رفاهی دانشجویان را برعهده دارد. این معاونت شامل 5 بخش امور دانشجویی، امور تغذیه، امور تربیت بدنی، امور فرهنگی ،دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی است.

 

رئیس اداره خدمات دانشجویی: طاهره مهدی زاده

تحصیلات:

تلفن:   61112468 - 66412184

پست الکترونیکی:

 

زیرمجموعه های اداره خدمات دانشجویی:

امور دانشجویی: امورمربوط به  تسویه حساب، وام، خوابگاه، کار دانشجویی و دانشجویان نمونه  انجام  می شود.

امور تغذیه: اداره , سرویس دهی و نظارت  بر رستورانها و بوفه های پردیس علوم دراختیار امور تغذیه  است.

امور تربیت بدنی: از جمله فعالیتهای امور تربیت بدنی ورزش فوق برنامه در پردیس و سرویس دهی سالن بدنسازی پردیس است. همچنین هر سال جشنواره های ورزشی از طرف اداه کل تربیت بدنی دانشگاه برگزار می شود که کلیه دانشجویان, کارکنان و اساتید علاقمند و مستعد می توانند در آن شرکت نمایند.

امور فرهنگی و فوق برنامه: امور فرهنگی و فوق برنامه پردیس علوم، برنامه ریزی، اجرای فعالیتهـای فرهنـــگی و فـوق برنامه و نظارت بر فعالیتهای تشکلهای دانشجویی پردیس را برعهده دارد.

 دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی: این دفتر با هدف ارتقای وضعیت تحصیلی دانشجویان و پیشگیری از افت تحصیلی و حمایت آنان در خصوص رفع مشکلات فردی فعالیت دارد.

>> توضیحات بیشتر

 

 

عنوان

شماره تماس

داخلی

واحد سازمانی

خانم مهدی زاده

61113328

111

رییس اداره امور دانشجویی و فرهنگی

خانم پاکزادمنش

61113328

110

امور فرهنگی و فوق برنامه

خانم گلجانی

61113328

112

امور دانشجویی

خانم قشلاقی (روزهای زوج)

61113328

114

امور دانشجویی

خانم قشلاقی (روزهای فرد)

66415036

-

باشگاه ورزشی دانشکدگان علوم

آقای بابایی (روزهای فرد)

61113328

114

امور دانشجویی

آقای بابایی (روزهای زوج)

66415036

-

باشگاه ورزشی دانشکدگان علوم

آقای مسعودی

61113328

113

امور دانشجویی

آقای پوشش دوست

88333200

-

امور دانشجویی دانشکده فیزیک

خانم سلطان ویس

66415907

61113328

107

امور شاهد و ایثارگر

خانم مرزبان

61112727

66414721

109

امور تغذیه

آقای کریمی

66414721

-

امور تغذیه

خانم علیزاده

66495292

61112462

-

دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکدگان علوم

آقای قره داغی

66971940

-

دفتر مشاوره و ارتقا تحصیلی