معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس علوم

معاون دانشجویی و فرهنگی:  دکتر سید مهدی واعظ علایی

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک و رشته تحصیلی: فیزیک


رئیس اداره خدمات دانشجویی: خانم لیلا برازش

 

 

 

معاونت  دانشجویی و فرهنگی، کلیه  امور دانشجویی و فرهنگی و رفاهی دانشجویان را برعهده دارد. این معاونت شامل 5 بخش امور دانشجویی، امور تغذیه، امور تربیت بدنی، امور فرهنگی ،دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی است.

امور دانشجویی: امورمربوط به  تسویه حساب، وام، خوابگاه، کار دانشجویی و دانشجویان نمونه  انجام  می شود.

امور تغذیه: اداره , سرویس دهی و نظارت  بر رستورانها و بوفه های پردیس علوم دراختیار امور تغذیه  است.

امور تربیت بدنی: از جمله فعالیتهای امور تربیت بدنی ورزش فوق برنامه در پردیس و سرویس دهی سالن بدنسازی پردیس است. همچنین هر سال جشنواره های ورزشی از طرف اداه کل تربیت بدنی دانشگاه برگزار می شود که کلیه دانشجویان, کارکنان و اساتید علاقمند و مستعد می توانند در آن شرکت نمایند.

امور فرهنگی و فوق برنامه: امور فرهنگی و فوق برنامه پردیس علوم، برنامه ریزی، اجرای فعالیتهـای فرهنـــگی و فـوق برنامه و نظارت بر فعالیتهای تشکلهای دانشجویی پردیس را برعهده دارد.

 دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی: این دفتر با هدف ارتقای وضعیت تحصیلی دانشجویان و پیشگیری از افت تحصیلی و حمایت آنان در خصوص رفع مشکلات فردی فعالیت دارد.