- دوشنبه، ۳ مهر ۱۴۰۲

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکدگان علوم

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی: دکتر علی رضا شاکری

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: دکتری شیمی

رزومه: صفحه رخ نما

مسئول دفتر معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی: مهتاب حسین نژاد

 

تحصیلات:

تلفن: 61112797 - 021

نمابر: 66405141 – 021

پست الکترونیکی:

 

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس، کلیه امور آموزشی مربوط به دانشجویان هر سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را بر عهده دارد.

این معاونت وظایف خود را به کمک اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی و بخش آموزش دانشکده‌ها انجام می‌دهد. لازم بذکر است که این اداره تنها، مجری قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، کمیسیون موارد خاص و یا کمیته منتخب آموزشی می‌باشد.

اهم فعالیت‌های معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی عبارت است از:

-  اداره کلیه امور آموزشی پردیس علوم
-  مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولان ذیربط
-  نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه‌های آموزشی
-  تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزش
- نظارت بر حسن اجرای وظایف واحد‌های وابسته از جمله واحد آموزش کارشناسی و کارشناسی ارشد
-  تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی پردیس
-  برنامه ریزی امور آموزشی با همکاری واحد‌های ذیربط
- نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه
- ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست پردیس و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی

 

همچنین معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در راستای نظارت بر برنامه‌ریزی آموزشی پردیس زیر نظر کمیسیون تخصصی علوم پایه به فعالیت‌های زیر می‌پردازد:

-  جمع‌آوری اطلاعات آماری آموزش
-  انجام امور مربوط به بازنگری و تغییر در برنامه درسی
- بررسی و کنترل ساعات حق‌التدریس اعضاء هیأت علمی دانشکده‌ها
- تشکیل جلسات شورای برنامه‌ریزی آموزشی و اعمال مصوبات شورا در سیستم گلستان
-  بررسی درخواست دانشکده‌ها در خصوص ورود اطلاعات دروس و اعمال آن در سیستم گلستان
-  برنامه ریزی جهت ارتقاء و بهبود کیفیت آموزشی
-  ارزیابی شیوه تدریس کلیه دروس به صورت نیمسال به کمک دانشجویان جهت ارتقاء کیفیت آموزش بر اساس استانداردهای آموزشی

رئیس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی: فاطمه اردوخانی

 

تحصیلات:

تلفن: 61112721 - 021

پست الکترونیکی: ordokhanif@ut.ac.ir

 

این اداره زیر نظر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی با کمک آموزش دانشکده‌ها وظایف زیر را عهده‌دار می‌باشد:

- ورود اطلاعات برنامه هفتگی دروس عمومی و پایه به سیستم گلستان و اعلام به دانشکده‍-ها
- انجام ثبت نام و حذف و اضافه هر نیمسال مطابق برنامه زمانی ابلاغی دانشگاه
- نظارت بر انجام ثبت نام و حذف اضافه و در صورت نیاز بالا بردن ظرفیت‌ها با موافقت دانشکده یا گروه مربوطه
- آماده سازی برنامه هفتگی جهت ثبت نام ورودی‌های جدید
- ورود اطلاعات دانشجویان میهمان ترم و تکدرس و انجام ثبت نام آنها
- ثبت نام دروس میهمان در سایر دانشگاه‍‌ها  (تکدرس)
- انجام ثبت نام دانشجویان میهمان از یک دانشکده به دانشکده دیگر
- اختصاص دادن کد استاد و تصحیح موارد اشتباه
- تصحیح دروس اعم از نوع درس پیش نیاز، هم نیاز و اختصاص دادن کد آموزش جهت دروسی که جدیداٌ تصویب شده است.  
- اعمال اخطار فرم شماره 5 ( حذف اضطراری ) و صدور فرم‌های مذکور
- تصحیح فرم‌های حذف اضطراری در حد مجاز
- ورود غیبت‌های 16/3
- تصحیح مشخصات دانشجویان (آدرس، نام و  نام خانوادگی و ....)
- صدور کارت‌های دانشجویی قدیمی
- صدور لیست درج نمره کارآموزی
- ورود اطلاعات مربوط به مرخصی تحصیلی، در شرف فراغت، انتقال به سایر دانشگاه‌ها، انصراف دائم، در شرف انتقال، اختصاص دادن کدهای مربوطه و ...
- تهیه آمارهای در خواستی از واحدهای مختلف دانشگاه
- پاسخگویی به درخواست دانشجویان که به این واحد ارجاع می‌گردد
- ورود برنامه هفتگی و ثبت نام کلیه واحدهای تابستانی (دانشجویان عادی و امور ایثارگران)
- کنترل دانشجویانی که تابستان ثبت نام واحد کارآموزی دارند و حذف واحدهایی که مجاز به اخذ آن نبوده‌اند
- تهیه فرم اعلام وضعیت جهت کمیسیون موارد خاص (با هماهنگی امور کمیته‌ها)