معرفی بخش ریاضی کاربردی

در هسته اولیه دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، که در بدو تأسیس دانشگاه تهران تحت نام گروه ریاضی فعالیت می‌کرد، درس‌های ریاضی کاربردی در قالب آنالیز عددی و مکانیک همواره مورد توجه بوده است. دوره کارشناسی ریاضی کاربردی در سال 1373 و دوره کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی در سال 1371  دایر گردیدند. اولین دانشجوی دکترای ریاضی کاربردی در سال 1376 پذیرفته شد و درسال 1381 از رساله دکترای خود دفاع نمود.

دانشجویان دوره کارشناسی ریاضی کاربردی و نیز دانشجویان رشته کارشناسی ریاضیات و کاربردها با همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای ریاضی کاربردی در مسابقات ریاضی (داخلی و بین‌المللی) و تحقیق در عملیات کشوری مقام‌های با ارزشی کسب نموده‌اند.

 در پی ارتقاء دانشکده علوم به پردیس علوم و ارتقای گروه ریاضی به دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر در سال ۱۳۸۵ بخش ریاضی کاربردی به عنوان یکی از بخش‌های چهارگانه این دانشکده در کنار بخش‌های ریاضی محض، آمار، و علوم کامپیوتر آغاز به کار  نمود.

از زمان تأسیس، پژوهش‌های بخش ریاضی کاربردی بر موضوعات زیر متمرکز بوده است:

تحقیق در عملیات، بهینه‌سازی، شبکه‌های جریان ایستا و پویا، آنالیز ناهموار، آنالیز محدب، آنالیز عددی، معادلات دیفرانسیل، نظریه گراف، نظریه بازی‌ها، دستگاه‌های دینامیکی، نظریه هندسی کنترل، زیست ریاضی و ریاضیات مالی.

در حال حاضر  پژوهش‌های بخش ریاضی کاربردی بر موضوعات زیر متمرکز  است:

تحقیق در عملیات، بهینه‌سازی، آنالیز ناهموار، آنالیز محدب، آنالیز عددی،  نظریه بازی‌ها، دستگاه‌های دینامیکی، نظریه هندسی کنترل، زیست ریاضی و ریاضیات مالی.

بخش ریاضی محض و ریاضی کاربردی ضمن پاسداشت میراث علمی بجا مانده از گروه ریاضی، همکاری نزدیکی با هم و نیز با بخش‌های آمار و علوم کامپیوتر دارند. در این خصوص می توان به همکاری در طرح درس‌ها، ارزیابی کیفیت آموزش ریاضی، طرح پایان‌نامه‌ها و تزهای تحصیلات تکمیلی مشترک بین دو بخش، ارزیابی و داوری پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی مشترک بین دو بخش، و تبادل دانشجوی کارشناسی ارشد بین دو بخش اشاره کرد. به علاوه، امور مربوط به مقطع کارشناسی ریاضی، که هم اکنون به عنوان «رشته ریاضیات و کاربرد‌ها» خوانده می‌شود، به طور مشترک بوسیله بخش‌های ریاضی محض و ریاضی کاربردی اداره می‌گردد. امور مربوط به تحصیلات تکمیلی توسط هر بخش، براساس اصل همکاری متقابل، در همان بخش انجام می‌گیرد.

مدیر بخش ریاضی کاربردی

اعضای هیات علمی

 
آرتا امیر جمشیدی

آرتا امیر جمشیدی 

دانشیار
شماره تماس: 2484 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا حسینی

علیرضا حسینی 

دانشیار
شماره تماس: 2627 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی رضا درویش زاده

مهدی رضا درویش زاده (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: 2894 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامرضا رکنی لموکی

غلامرضا رکنی لموکی 

دانشیار
شماره تماس: 2917 6111 (021) 98+
اتاق: 214
پست الکترونیکی: 
مجید سلیمانی دامنه

مجید سلیمانی دامنه 

استاد
شماره تماس: 2613 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 5 نتیجه