معرفی بخش ریاضی محض

 هسته اولیه دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر بخش ریاضی بوده است که در بدو تأسیس دانشگاه تهران تحت نام گروه ریاضی فعالیت می‌کرد و منشأ پیدایش و رشد و نمو بسیاری از شاخه‌های علوم ریاضی به ویژه «آمار و احتمال»، «ریاضیات کاربردی» و «علوم کامپیوتر» در کشور بوده است.

فعالیت عمده بخش ریاضی در دو دهه اول آن، به تربیت دانشجویان کارشناسی اختصاص داشت. تیم دانشجویان دوره کارشناسی این بخش در اغلب مسابقات دانشجویی کشوری و جهانی حائز رتبه‌های ممتاز بوده است. در سال 1337 اقدام به تأسیس دوره کارشناسی ارشد ریاضی گردید. موضوعات اصلی پایان‌نامه‌های دانش آموختگان دوره اول را که در سال 1339 فارغ التحصیل شدند، مباحثی در زمینه‌های آنالیز، آمار و احتمال و هندسه تشکیل می‌داد. در سال 1367 گام دوم تحصیلات تکمیلی با راه‌اندازی دوره دکتری تخصصی ریاضی برداشته شد.

عمده فعالیت‌های پژوهشی این بخش حول محورهای هندسه جبری، ترکیبیات جبری، روش‌های همولوژیکی و ترکیبیاتی در جبر جابه‌جائی، ترکیبیات، جبر جابه‌جائی محاسباتی، منطق ریاضی، گروه‌های متناهی، ابر ساختارهای جبری، نیم گروه‌های تبدیل، توپولوژی جبری، آنالیز تابعی، آنالیز هارمونیک، هندسه دیفرانسیل و مکانیک هندسی می‌باشد.

مدیر بخش ریاضی محض

اعضای هیات علمی

 
فاطمه آیت اله زاده شیرازی

فاطمه آیت اله زاده شیرازی 

دانشیار
شماره تماس: 2620 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدباقر اسدی

محمدباقر اسدی 

استاد
شماره تماس: 2916 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیامک یاسمی

سیامک یاسمی 

استاد
شماره تماس: 2615 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی خواجه صالحانی

مهدی خواجه صالحانی 

استادیار
شماره تماس: 3659 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا رضاوند

رضا رضاوند 

استادیار
شماره تماس: 3303 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هادی زارع

هادی زارع 

استادیار
شماره تماس: 2297 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین سبزرو

حسین سبزرو 

دانشیار
شماره تماس: 3659 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا عامری

رضا عامری 

استاد
شماره تماس: 2620 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیر قادرمرزی

امیر قادرمرزی 

استادیار
شماره تماس: 2297 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی کمالی نژاد

علی کمالی نژاد 

استادیار
شماره تماس: 2484 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 10 نتیجه
از 1