تاریخچه دانشکده

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر تحت نام "گروه ریاضی" در سال 1303شمسی در دارالمعلمین عالی شروع به کار کرد. اداره این گروه در سال 1307 شمسی به دانشسرای عالی و سرانجام در سال 1313 (سال تأسیس دانشگاه تهران) به دانشکده علوم واگذار شد.

 این دانشکده با سابقه ترین مرکز آموزش عالی ریاضیات در ایران است که بیشترین سهم را در تربیت متخصصان شاخه های مختلف علوم ریاضی داشته است. بعضی از گرایش های دیگر علوم ریاضی مانند "آمار و احتمال" ، "ریاضیات کاربردی" و "علوم کامپیوتر" در این دانشکده به موازات ریاضیات محض رشد کرده و به جامعه ایرانی معرفی شده اند. نقش ممتاز و هدایت گر این دانشکده در جامعه ریاضی ایران در سال 1350 شمسی با داشتن بیشترین عضو در هیأت مؤسس انجمن ریاضی ایران نمایان گردید. در این دانشکده، در راستای تعمیق آموزش عالی ریاضیات، در سال 1337  دوره کارشناسی ارشد ریاضی راه اندازی شد، و در پی آن، به منظور گسترش پژوهش های بنیادی و تأمین اعضاء هیات علمی دانشگاه های کشور، در سال 1367 دوره دکتری ریاضی تاسیس گردید. با موافقت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، در سال 1380،  قطب علمی زیست ریاضی در این دانشکده آغاز به کار نمود و به مدت دو دوره به فعالیت خود ادامه داد. دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران با بسیاری از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی شاخص دنیا موافقت نامه همکاری های دوجانبه و تبادل هیات علمی و دانشجو دارد. در حال حاضر دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر در مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل کارشناسی ارشد و دکتری براساس برنامه ‏های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هرساله اقدام به پذیرش دانشجو در رشته‏ های ریاضی محض، ریاضی کاربردی، آمار و علوم کامپیوتر می نماید.

در این دانشکده هم اکنون تعداد 452 دانشجوی کارشناسی، 154 دانشجوی کارشناسی ارشد و 43 دانشجوی دکتری مشغول به تحصیل می‌باشند.

 با توجه به تخصص‏ های موجود در دانشکده، دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر روی مسائل تحقیقاتی زیر کار می‏ کنند.

 ریاضی محض: هندسه جبری، ترکیبیات جبری،  جبر جابجایی و روشهای همولوژیک در جبر جابجایی، ترکیبیات، منطق ریاضی، گروههای متناهی و سرشت گروههای متناهی، ابر ساختارهای جبری، نیم گروههای تبدیل، توپولوژی جبری، آنالیز تابعی و آنالیزهارمونیک

 ریاضی کاربردی: تحقیق در عملیات و بهینه سازی، آنالیز محدب، آنالیز ناهموار، آنالیز عددی،  دستگاه های دینامیکی، نظریه هندسی کنترل، زیست ریاضی، نظریه بازی ها، و ریاضیات مالی

 آمار: آمار بیزی، احتمال، نظریه کنترل و فرآیندهای تصادفی، استنباط آماری، قابلیت اعتماد ، یادگیری آماری، آمار رسمی، کاربرد آمار و احتمال در بیوانفورماتیک

 علوم کامپیوتر: نظریه الگوریتم، پردازش موازی، بیوانفورماتیک، یادگیری ماشین، منطق محاسباتی، نظریه محاسبات، محاسبات مولکولی، محاسبات کوانتمی و ترکیبیات محاسباتی

امکانات آموزشی:

برای دانشجویان مقطع کارشناسی، دانشکده دارای یک سایت کامپیوتری عمومی و یک سایت کامپیوتری تخصصی آمار می باشد.

برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، دانشکده دارای یک سایت پردازش موازی است که دانشجویان برای انجام امور تحقیقاتی خود از آن استفاده می کنند.

همچنین برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده دارای یک کتابخانه تخصصی است که دانشجویان این مقاطع می توانند از آن استفاده نمایند.

در دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر به یاد بود یکی از اساتید پیشکسوت علوم کامپیوتر ، دکتر هایده اهرابیان، یک بورس تحصیلی در نظر گرفته شده است که دانشجویان در مهرماه هر سال با فراخوان دانشکده می توانند برای دریافت آن اقدام نمایند.