- چهارشنبه، ۲۹ دی ۱۴۰۰

نام و نام خانوادگی

عنوان پروژه

نیمسال اخذ پروژه

نام استاد راهنما

رشته

Pdf

سیده نیلوفر ابراهیمی

عوامل مؤثر بر ایجاد معوقات بانکی

دوم 96-95

دکتر سمانه افتخاری

آمار

 

متینه سلامی

آشنایی با شبکه های صف و حل مسئله در این باب

دوم 96-95

دکتر سودابه شمه سوار

آمار

 

شیوا کاظم پور دهکردی

پیش بینی و مقایسه قیمت پوند و یورو بعد از رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

دوم 96-95

دکتر سودابه شمه سوار

آمار

Pdf

رضا صالحی

ارائه مدلی جهت پیش بینی نرخ رشد اقتصادی کشور چین

دوم 96-95

دکتر سودابه شمه سوار

آمار

Pdf

یوسف طاهری سجاسی

استفاده ازکدنویسی ویژوال بیسیک برای شیوه های مختلف نمونه گیری در اکسل

دوم 96-95

دکتر سودابه شمه سوار

آمار

Pdf

مینا غلامی لاکسار

تحلیل و بررسی نوسانات نرخ ارز از سال 1395-1392

دوم 96-95

دکتر سودابه شمه سوار

آمار

Pdf

نیلیا موسوی

شیوه ماشین بردار پشتیبان برای رده بندی چندگانه داده ها

دوم 96-95

دکتر سیدمرتضی امینی

آمار

Pdf

بیتا صادقی

استفاده از شبکه های عصبی برای رده بندی داده ها

دوم 96-95

دکتر سیدمرتضی امینی

آمار

 

پریسا علی محمدی

رده بندی با استفاده از شیوه های رده بندی خطی

دوم 96-95

دکتر سیدمرتضی امینی

آمار

Pdf

امیرعلی زارعی

مدل بندی مصرف بنزین در کشور براساس مدلهای سری زمانی

دوم 96-95

دکتر فیروزه حقیقی

آمار

 

نگین جعفری

تجزیه و تحلیل شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) طی سالهای 1315-1394

دوم 96-95

دکتر فیروزه حقیقی

آمار

 

فاطمه آهنگرسریزدی

پیش بینی قیمت طلا با بکارگیری مدلهای سری زمانی

دوم 96-95

دکتر فیروزه حقیقی

آمار

 

امیرحسین رضازاده اردبیلی

محاسبه ی عدد پریش

دوم 96-95

دکتر درفشه

آمار

Pdf

پریسا علی‌محمدی

روش‌های خطی طبقه‌بندی

دوم 96-95

دکتر مرتضی امینی

آمار

 

 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان پروژه

نیمسال اخذ پروژه

نام استاد راهنما

رشته

 

دارا ریاحی

پس آزمایی مدلهای ارزش در معرض خطر back testing value at risk models

اول 97-96

دکتر سمانه افتخاری مهابادی

آمار

pdf

مریم بشردوست

یادگیری شبکه بیزی و حل مثال‌های کاربردی با نرم افزار متلب

اول 97-96

دکتر سیدمرتضی امینی

آمار

pdf

عاطفه نیک رنجبر

طبقه بندی اعداد دست‌نویس توسط روش K نزدیک ترین همسایگی با استفاده از نرم افزار R

اول 97-96

دکتر سیدمرتضی امینی

آمار

pdf

مینا محمدی

نمودارهای کنترل تی – دو  هتلینگ

اول 97-96

دکتر فیروزه حقیقی

آمار

 

رویا قمری

پیش بینی و برازش مدل های زمانی به داده های مربوط به تولید برق در کشور استرالیا از سال 1334 تا 1374

اول 97-96

دکتر فیروزه حقیقی

آمار

 

الهه آقابابائی

برآورد پارامترهای تابع توزیع بتا

دوم 97-96

دکتر سودابه شمه سوار

آمار

 

محمدصیدی شعبان آبادی

پیش بینی و مقایسه ی شاخص تورم برگرفته از دومنبع اطلاعاتی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران

دوم 97-96

دکتر سودابه شمه سوار

آمار

Pdf

مهتاب کرمی

پیش بینی و برازش مدلهای زمانی به داده های مربوط به تولیدات آجر تهیه شده از خاک رس در طی سالهای 1956 تا 1995

دوم 97-96

دکتر سودابه شمه سوار

آمار

 

مائده نصرالهی

برازش و پیش بینی مدلهای سری زمانی به داده های مربوط به نرخ بیکاری فصلی از سالهای 1380 تا 1396

دوم 97-96

دکتر سودابه شمه سوار

آمار

 

 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان پروژه

نیمسال اخذ پروژه

نام استاد راهنما

رشته

 

عطیه عرب بیک

مروری بر روش bootsrap

اول 98-97

دکتر فیروزه حقیقی

آمار

 

ژینا آقامحمدی

سیر تکاملی علم آمار

اول 98-97

دکتر فیروزه حقیقی

آمار

 

نوریه حسینی

پیش بینی داده های مالی با بکارگیری مدل های سری زمانی

اول 98-97

دکتر فیروزه حقیقی

آمار

 

سیده رکسانه پوراسمعیل نیاکی

برازش مدلهای سری زمانی بر روی داده های آتی بورس

اول 98-97

دکتر حمید پزشک

آمار

 

پریسا سرشکی

پیش بینی بازدهی سهام شرکت فولاد خوزستان

اول 98-97

دکتر سودابه شمه سوار

آمار

Pdf

سارا عرب

سیر تکاملی ارزهای دیجیتالی

اول 98-97

دکتر سودابه شمه سوار

آمار

 

فاطمه ملکی

پیش بینی شاخص بهای تولیدات کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری براساس مدلهای سری زمانی

اول 98-97

دکتر سودابه شمه سوار

آمار

 

مائده رمضانی

تحلیل و پیش بینی بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی با استفاده از مدل های سری زمانی

اول 98-97

دکتر حمید پزشک

آمار

 

فاطمه معزز

نمونه گیری بوت استرب

دوم 98-97

دکتر فیروزه حقیقی

آمار

 

زهرا ایرانشاهی

تهیه محتوا برای درس آمار زیستی

دوم 98-97

دکتر حمید پزشک

آمار

 

زهرا پشم چی

داده پردازی، تهیه تکمیل و تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات داده های مربوط به بیماری هموفیلی در ایران

دوم 98-97

دکتر حمید پزشک

آمار

Pdf

پریسا زراعت کار

مروری بر ابزارهای مالی موجود در بازارهای مالی جهان

دوم 98-97

دکتر سودابه شمه سوار

آمار

Pdf

فاطمه احمدی هرچگانی

پیش بینی شاخص قیمت تولیدکننده در صنایع موادغذایی و آشامیدنی و تاثیرات آن بر تورم

دوم 98-97

دکتر سودابه شمه سوار

آمار

Pdf

محمدرضا فلاح

پیش بینی شاخص بهای تولید دخانیات و خدمات مصرفی آن براساس مدلهای سری زمانی طی سالهای 1383 تا 1396

دوم 98-97

دکتر حمید پزشک

آمار

 

زینب انیسی

ARL در نمودارهای کنترل شوهارت

دوم 98-97

دکتر فیروزه حقیقی

آمار

 

 

 


نام و نام خانوادگی

عنوان پروژه

نیمسال اخذ پروژه

نام استاد راهنما

رشته

 

صادق علیجانی

آشنایی به برخی از روش های یادگیری آماری با نرم افزار R

اول 99-98

دکتر رضایی

آمار

Pdf

علیرضا موفقی اردستانی

آشنایی با روش‌ها و کاربردهای اتصال رکوردها

اول 99-98

دکتر رضایی

آمار

Pdf

زهرا دهقانی قبادی

مدل های مارکف پنهان و نیمه مارکف پنهان در نرم افزار R و کاربردهای آن

اول 99-98

دکتر امینی

آمار

Pdf

محمد تیموری پابندی

بررسی و پیاده سازی روش های بهینه سازی پورتفو بر روی داده های واقعی از بازار بورس تهران

دوم  99-98

دکتر سمانه افتخاری مهابادی

آمار

pdf

بهارین علی اشرفی جودت

تشخیص و تحلیل احساسات با استفاده از روش های یادگیری ماشین و محاسبات عاطفی

دوم  99-98

دکتر سید مرتضی امینی

آمار

 

فاطمه کاکاوندی چقاسفید

بررسی داده های شهرداری

دوم  99-98

دکتر سمانه افتخاری مهابادی

آمار

pdf

سیما نجف زاده خویی

پیش بینی سهام شرکت مخابرات در بازار سرمایه ایران

دوم  99-98

دکتر سودابه شمه سوار

آمار

 

 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان پروژه

نیمسال اخذ پروژه

نام استاد راهنما

رشته

 

محسن کیوان راد

کاربرد روش جورسازی آماری در بازتولید ناهمگنی تمایل به پرداخت در انتقال منفعت

دوم 1400-99

دکتر زهرا رضائی قهرودی

آمار

Pdf

علیرضا اسبریزی

تحلیل داده های ابتلا به ویروس کووید1- با بکارگیری الگوریتم های پیشگویی در داده کاوی

اول 1400-99

دکتر سمانه افتخاری مهابادی

آمار

Pdf

محمدحسین خوش رفتار

تحلیل داده های بازار بورس ایران با استفاده از الگوریتم های داده کاوی

دوم 1400-99

دکتر سمانه افتخاری مهابادی

آمار

Pdf

شروین سروری

مقدمه ای بر برنامه Ultimate-L وودین

دوم 1400-99

دکتر محمد گلشنی

 

 


 

نام و نام خانوادگی

عنوان پروژه

نیمسال اخذ پروژه

نام استاد راهنما

رشته

 

محمد محزون

بررسی طرحهای تسهیم راز

دوم 96-95

دکتر سید امین سیدفخاری

ریاضیات و کاربردها

 

خشایار باروتی

غربال میدان های عددی

دوم 96-95

دکتر امیر قادرمرزی

ریاضیات و کاربردها

Pdf

علیرضا تیره کار

جواب های مینیمم نرم در بهینه سازی محدب

دوم 96-95

دکتر مجید سلیمانی دامنه

ریاضیات و کاربردها

Pdf

المیرا فتحی پسندیده

برخی کاربردهای بهینه سازی محدب قوی

دوم 96-95

دکتر مجید سلیمانی دامنه

ریاضیات و کاربردها

Pdf

محمدحسین بیننده

نظریه مجموعه ها و راهبردهای برنده در بازی کانتور

دوم 96-95

دکتر محمد باقر اسدی

ریاضیات و کاربردها

Pdf

سحر جهانی

نظریه بازی و مدیریت مصرف انرژی الکتریکی

دوم 96-95

دکتر مهدی رضا درویش زاده

ریاضیات و کاربردها

Pdf

فاطمه صفی نژاد

اعداد –p ادیک

دوم 96-95

دکتر هادی زارع

ریاضیات و کاربردها

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان پروژه

نیمسال اخذ پروژه

نام استاد راهنما

رشته

 

امیرحسین شاکر

بررسی و حل برخی مسائل ترکیبیاتی با استفاده از هندسه محدب و برنامه ریزی خطی

اول 97-96

دکتر سید امین سیدفخاری

ریاضیات و کاربردها

 

فاطمه جلالوند

قضیه Hasse - Weil

اول 97-96

دکتر امیر قادرمرزی

ریاضیات و کاربردها

 

طلا سادات یسن پور

شناسایی ابر رویه هایی اقلیدسی که خم های گرادیانشان همگی خم هایی ژئودزیک هستند.

اول 97-96

دکتر مهدی خواجه صالحانی

ریاضیات و کاربردها

 

فرنود خورده پز

کاربرد تجزیه ماتریسی در مسایل پردازش سیگنال و تصویر

اول 97-96

دکتر فاطمه آیت ا...زاده شیرازی

ریاضیات و کاربردها

 

رضاصابری‌شکیب

تجزیه ی LU و ماتریس های معین مثبت

اول 97-96

دکتر محمدرضا درفشه

ریاضیات و کاربردها

 

سعید ملایی

کاربرد معادلات دیفرانسیل تصادفی در ریاضیات مالی

اول 97-96

دکتر غلامرضا رکنی لموکی

ریاضیات و کاربردها

 

فرزانه ادیبی سده

مدلسازی ریاضی HIV

دوم 97-96

دکتر آرتا جمشیدی

ریاضیات و کاربردها

 

معصومه خانجانی افراپلی

قضیه شور درباره ی تعداد ماتریسهای جابجاشونده

دوم 97-96

دکتر محمدرضا درفشه

ریاضیات و کاربردها

 

ایمان عطائی لنگرودی

هندسۀ شوآرتزشیلد

دوم 97-96

دکترمهدی خواجه صالحانی

ریاضیات و کاربردها

 

اعظم مالمیر

زیرفضاهای ماکسیمال از ریشه های فرمهای درجه دوم روی میدانهای متناهی

دوم 97-96

دکتر محمدرضا درفشه

ریاضیات و کاربردها

 

پریسا وثوق نژاد

درباره درونریختی گروه های مرتبه 36

دوم 97-96

دکتر محمدرضا درفشه

ریاضیات و کاربردها

 

عرفان پوردستمالچی

مسئله معکوس گالوا

دوم 97-96

دکترامیرقادرمرزی

ریاضیات و کاربردها

 

لیلا رحیمی

گروه های ماتریسی متناهی با درایه های صحیح

دوم 97-96

دکتر محمدرضا درفشه

ریاضیات و کاربردها

 

مرضیه سوری

قضیه های دوگان برای مجتمع های سادگی

دوم 97-96

دکتر سیامک یاسمی

ریاضیات و کاربردها

 

حمیدرضا شیرنژاد

تقابل مکعبی و درجه چهارم

دوم 97-96

دکترامیرقادرمرزی

ریاضیات و کاربردها

 

مینا ملکی

ارزیابی عملکرد با داده های نادقیق

دوم 97-96

دکتر مجید سلیمانی دامنه

ریاضیات و کاربردها

 

محمدرضا مهاجر

نگاهی اجمالی به موضوعاتی پیرامون نظریه K- و کاربردهای آن

دوم 97-96

دکتر سیامک یاسمی

ریاضیات و کاربردها

 

آرش کریمی

نگاهی به (a,b) – همبند خطی و (a,b) – درجه همبند خطی

دوم 97-96

دکتر فاطمه آیت ا...زاده شیرازی

ریاضیات و کاربردها

 

 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان پروژه

نیمسال اخذ پروژه

نام استاد راهنما

رشته

 

علی عیسایی

قضیه ی اساسی خم های غلتان

اول 98-97

دکتر مهدی خواجه صالحانی

ریاضیات و کاربردها

Pdf

محمد امین افراشته

برخی خواص در فضاهای متریک محدب

اول 98-97

دکتر فاطمه آیت ا...زاده شیرازی

ریاضیات و کاربردها

Pdf

انسیه میرزایی

رده بندی ساده ای از گروه های  p2q2 (p و q مرتبه اعداد اول)

اول 98-97

دکترمحمدرضا درفشه

ریاضیات و کاربردها

Pdf

سامان صنیعی منفرد

گروه های کامل

اول 98-97

دکترمحمدرضا درفشه

ریاضیات و کاربردها

 

زهرا سعیدی نژاد

مطالعه مجدد قضیه کیلی

اول 98-97

دکترمحمدرضا درفشه

ریاضیات و کاربردها

 

محمد شوهانی

نگاهی به پوششهای یک فضای توپولوژیک و تعمیمی از فشردگی

اول 98-97

دکتر فاطمه آیت ا..زاده شیرازی

ریاضیات و کاربردها

 

مهدیه دادگرفرد

مدل سازی و بررسی بحران آب به کمک نظریه بازی و سیستم های دینامیکی

اول 98-97

دکتر آرتا جمشیدی

ریاضیات و کاربردها

Pdf

علیه کردانی

Application of mathematical modeling in Diabetes Mellitus

اول 98-97

دکتر آرتا جمشیدی

ریاضیات و کاربردها

 

حبیب علیزاده

نقاط گویا روی خم های با گونا بزرگتر از 1

دوم 98-97

دکتر امیرقادرمرزی

ریاضیات و کاربردها

 

سوگل سندسی

بررسی الگوریتم های تشخیص چهره

دوم 98-97

دکتر آرتا جمشیدی

ریاضیات و کاربردها

Pdf

هلیا علی پناه

یادگیری ماشین در بهینه سازی اتوار سبد سهام

دوم 98-97

دکتر مجید سلیمانی دامنه

ریاضیات و کاربردها

Pdf

لیلا معاذی

رده بندی گروه های فروبنیوس از مرتبه کوچک

دوم 98-97

دکتر محمدرضا درفشه

ریاضیات و کاربردها

 

پویا شاعری

نگاهی به گروه های گالوا، چندجمله ای های تحویل ناپذیر و معادلات دیوفانتی

دوم 98-97

دکتر محمدرضا درفشه

ریاضیات و کاربردها

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان پروژه

نیمسال اخذ پروژه

نام استاد راهنما

رشته

 

فرنود خورده پز

دربارۀ یکریختی گروه های PSL(2,7) و GL(3,2)

اول 99-98

دکتر درفشه

ریاضیات و کاربردها

 

روزبه آقایی بیک لواسانی

معادلات دیفرانسیل با مشتقات پاره ای خطی و غیرخطی

اول 99-98

دکتر رکنی لموکی

ریاضیات و کاربردها

 

ماهان رضازاده

یک روش تصمیم‌گیری چند هدفه برای ارزیابی ریسک در بازارهای مالی

اول 99-98

دکمتر سلیمانی دامنه

ریاضیات و کاربردها

 

عاطفه صلبی

کاربرد جبر خطی در ریاضی عمومی

اول 99-98

دکتر درفشه

ریاضیات و کاربردها

 

غزل ذاکری

کاربرد نظریه گروه ها در ماتریس و معادلات دیفرانسیل

اول 99-98

دکتر درفشه

ریاضیات و کاربردها

 

پریان حاتمی

جامعه شناسی ریاضیاتی: تبعیض سازمان نایافته

اول 99-98

دکتر خواجه صالحانی

ریاضیات و کاربردها

 

سینا میرزائی شرامین

قضیه‌ی ریمان- رخ و شناخت هندسه ی خم های بیضوی

دوم  99-98

دکتر امیر قادر مرزی

ریاضیات و کاربردها

 

محمد مهدی ربیعی‌فر

ساختار رسته های آبلی

دوم  99-98

دکتر علی کمالی نژاد

ریاضیات و کاربردها

 

ادیب عبداللهی

ساختارهای جبری روی فضاهای هندسی

دوم  99-98

دکتر علی کمالی نژاد

ریاضیات و کاربردها

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان پروژه

نیمسال اخذ پروژه

نام استاد راهنما

رشته

 

سپیده بهرامی

تصمیمات و بیماری ها

اول 1400-99

دکتر غلامرضا رکنی لموکی

ریاضیات و کاربردها

 

یاسمن جعفرآبادی

توابع همساز روی رویه ها Harmonic functions on surfaces

اول 1400-99

دکتر مهدی خواجه صالحانی

ریاضیات و کاربردها

Pdf

آرین تابش

بهینه سازی در پردازش تصویری

دوم 1400-99

دکتر علیرضا حسینی

ریاضیات و کاربردها

Pdf

شکیبا رهنما

مروری بر مسائل بهینه سازی برای یادگیری ماشین

دوم 1400-99

دکتر مجید سلیمانی دامنه

ریاضیات و کاربردها

Pdf

آرمان امینی پناه

هندسه و توپولوژی بعدهای پایین

دوم 1400-99

دکتر علی کمالی نژاد

ریاضیات و کاربردها

Pdf

امین الماسی

تحلیل توپولوژیک داده ها

دوم 1400-99

دکتر آرتا امیرجمشیدی

ریاضیات و کاربردها

 

زهرا بابک

بهره‌گیری از نظریه بازی ها برای اتخاذ سیاست های مناسب در مواجهه با همه گیری ویروس کرونا

دوم 1400-99

دکتر مهدی رضا درویش‌زاده

ریاضیات و کاربردها

 

سید مهدی مظلوم

بازی های امنیت (کاربرد نظریۀ بازی ها در امنیت )

دوم 1400-99

دکتر مهدی رضا درویش‌زاده

ریاضیات و کاربردها

Pdf

پگاه محمدی پور نصرآبادی

مفهوم هندسی انتقال موازی در امتداد خم‌ها همراه با چند تعبیر فیزیکی

دوم 1400-99

دکتر مهدی خواجه صالحانی

ریاضیات و کاربردها

Pdf

 


 

نام و نام خانوادگی

عنوان پروژه

نیمسال اخذ پروژه

نام استاد راهنما

رشته

 

کیان اهرابیان

بررسی خودرمز گذارها (Survey on Auto-encoders)

دوم 96-95

دکتر باقر باباعلی

علوم کامپیوتر

 

سیدمهدی حامد موسویان

شبکه های بازگشتی پیچشی برای بازشناسی دنباله ای تصاویر

دوم 96-95

دکتر باقر باباعلی

علوم کامپیوتر

 

آرمان مزدایی

شبکه های عصبی رقابتی تولیدی

دوم 96-95

دکتر باقر باباعلی

علوم کامپیوتر

 

فرناز عرفانیان دانشور

کاربرد شبکه های منطق مارکوف در پردازش زبانهای طبیعی

دوم 96-95

دکتر باقر باباعلی

علوم کامپیوتر

 

مریم وحدت پور

کاربرد شبکه های منطق مارکوف در فهم زبان طبیعی

دوم 96-95

دکتر باقر باباعلی

علوم کامپیوتر

Pdf

لیلا بیابانی

پیش‌بینی‌برهم کنش‌های پروتئین – پروتئین بااستفاده از یادگیری‌ماشین

دوم 96-95

دکتر باقر باباعلی

دکترسیدامیرمرعشی

علوم کامپیوتر

 

سارا ابریشمی

مطالعه و آشنایی با زبان برنامه نویسی GO

دوم 96-95

دکتر عباس نوذری دالینی

علوم کامپیوتر

Pdf

علیرضا فریدونی

طراحی، پیاده سازی و اجرای یک چهارچوب موازی برای شبکه های عصبی مصنوعی اسپایکی

دوم 96-95

دکتر محمد گنج تابش

علوم کامپیوتر

 

نیلوفر هوشیاری پور

پیاده سازی نرم افزاری dynamic vision sensor camera

دوم 96-95

دکتر محمد گنج تابش

علوم کامپیوتر

Pdf

محمد رزاق نوری

مطالعه و پیاده سازی روبات های گفتگو کننده (Chatbots) به کمک شبکه های عصبی عمیق

دوم 96-95

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

 

شیدا رهنمای کرداسیابی

خوشه بندی جریان های داده با تعداد خوشه ی متغییر بااستفاده از یک الگوریتم تکاملی

دوم 96-95

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

Pdf

محسن شفیعی تفرشی

اینترنت اشیا و یک نمونه پیاده سازی

دوم 96-95

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

Pdf

محمد رزاق نوری

مطالعه و پیاده سازی روبات های گفتگو کننده (Chatbots) به کمک شبکه های عصبی عمیق

دوم 96-95

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

Pdf

سیده بنفشه ریاضی

طراحی و پیاده سازی گالری عکس تحت سیستم عامل اندروید

دوم 96-95

مهندس‌ابراهیم‌نقیب زاده مشایخ

علوم کامپیوتر

 

شادی رجایی

رایانش سبز (Green computing)

دوم 96-95

مهندس‌ابراهیم‌نقیب زاده مشایخ

علوم کامپیوتر

 

نیوشا ازگلی

مطالعه و بررسی اینترنت اشیاء و کاربردهای آن

دوم 96-95

مهندس‌ابراهیم‌نقیب زاده مشایخ

علوم کامپیوتر

Pdf

 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان پروژه

نیمسال اخذ پروژه

نام استاد راهنما

رشته

 

شهرزاد عصمت

شناسایی وب سایت های جعلی (فیشینگ) توسط روش ELM

اول 97-96

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

Pdf

هما فکری

بررسی زبان برنامه نویسی کاتلین (Kotlin) و جایگاه آن در میان زبان ها

اول 97-96

مهندس ابراهیم نقیب زاده مشایخ

علوم کامپیوتر

Pdf

نسرین توحیدلو

الگوها و پادالگوهای طراحی نرم افزار

اول 97-96

مهندس ابراهیم نقیب زاده مشایخ

علوم کامپیوتر

Pdf

سهام الدین بهرامی نسب

پنهان نگاری داده در متن فارسی

اول 97-96

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

Pdf

سپیده خواجه حق وردی

پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده از روشهای داده کاوی

اول 97-96

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

Pdf

آناهیتا دوستی

بررسی شبکه سیامیز و بکارگیری آن برای تشخیص بر خط امضای دست نویس

اول 97-96

دکتر باقر باباعلی

علوم کامپیوتر

Pdf

سپهر عرب نوری

یادگیری تقویتی در شبکه های عصبی برای مدل سازی بازیکن در بازی مهاجمان فضایی

اول 97-96

دکتر محمد گنج تابش

علوم کامپیوتر

Pdf

بنیامین دلشاد ممقانی

شمارش ساختارهای دوم دوبخشی توالی های RNA

اول 97-96

دکتر محمد گنج تابش

علوم کامپیوتر

Pdf

مهشید فرزان

بررسی تجزیه نامنفی ماتریسی و کاربردهای آن

اول 97-96

دکتر باقر باباعلی

علوم کامپیوتر

 

شروین رسول زاده

بررسی و مطالعه روشهای یادگیری چندخطی زیرفضا

اول 97-96

دکتر باقر باباعلی

علوم کامپیوتر

 

فرزام آقامحمدی بوسجین

بررسی معماری های مختلف جهت پیاده سازی برنامه های کاربردی در سیستم عامل اندروید

دوم 97-96

مهندس مشایخ نقیب زاده

علوم کامپیوتر

Pdf

مرضیه اکبری فر

مهندسی معکوس در حوزه نرم افزار

دوم 97-96

مهندس مشایخ نقیب زاده

علوم کامپیوتر

Pdf

زهرا امیدی

کاربردهای داده کاوی در مهندسی نرم افزار

دوم 97-96

مهندس مشایخ نقیب زاده

علوم کامپیوتر

Pdf

پدرام تیموری

تشخیص چهره به وسیله ی مدلسازی مکانی اجزای صورت در شبکه های عصبی ضربه ای

دوم 97-96

دکتر محمد گنج تابش

علوم کامپیوتر

Pdf

امین جهانی ثانی

بررسی مدلهای مولد در یادگیری ماشین و انواع آن

دوم 97-96

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

 

نجمه دستورانی

پوسته دریونیکس

دوم 97-96

مهندس  نقیب زاده

علوم کامپیوتر

Pdf

علی رحمانی فرد

طراحی و تحلیل الگوریتم، مباحثی در علوم کامپیوتر1

دوم 97-96

دکتر محمد گنج تابش

علوم کامپیوتر

 

مریم رستگاری

تشخیص احساس از روی متن با استفاده از روشهای داده کاوی

دوم 97-96

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

Pdf

غزاله رستمی

شناسایی نوع سوال فارسی با استفاده از روش TF-IGM

دوم 97-96

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

Pdf

شیوا شاملو

بررسی عوامل بیماری آلزایمر

دوم 97-96

دکتر عباس نوذری دالینی

علوم کامپیوتر

 

درسا کحقی

شناسایی نوع سوال فارسی با استفاده از روش وزن دهی عبارات

دوم 97-96

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

Pdf

مجتبی گودرزی

مطالعه و آشنایی با فناوری Blockchain

دوم 97-96

مهندس مشایخ نقیب زاده

علوم کامپیوتر

Pdf

محمدامین مظفری

شبکه های عصبی تشخیص شیء با بهره گیری از ویژگیهای حاوی اطلاعات مفید

دوم 97-96

دکتر محمد گنج تابش

علوم کامپیوتر

Pdf

علی وفقی

بررسی تکنیک های تعبیه گراف (Graph Embedding)

دوم 97-96

دکتر باقر باباعلی

علوم کامپیوتر

Pdf

شقایق یوسف پورلزرجانی

مروری بر ترجمه ماشینی نورونی

دوم 97-96

دکتر باقر باباعلی

علوم کامپیوتر

Pdf

پرگل پریش

خوشه بندی فازی به وسیله ی تبدیل غیرخطی داده ها

دوم 97-96

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

 

مریم حجتی

مطالعه و بررسی تفاوت واکنش مغز در مواجهه با واقعیت و واقعیت مجازی / افزوده

دوم 97-96

دکتر محمد گنج تابش

علوم کامپیوتر

 

رویاسادات خویی

بررسی پیشگویی زنده ماندن بیماران بعد از پیوند کبد با استفاده از شبکه های عصبی

دوم 97-96

دکتر عباس نوذری دالینی

علوم کامپیوتر

 

مینا ولی زاده

بکارگیری روشهای یادگیری ماشین برای آنالیز و دسته بندی صدای قلب

دوم 97-96

دکتر باقر باباعلی

علوم کامپیوتر

Pdf

عاطفه عادلی

پیکره ی دانش مدیریت با تاکید بر مدیریت پروژه های نرم افزاری (PMBOK)

دوم 97-96

 

 

 

 

 


نام و نام خانوادگی

عنوان پروژه

نیمسال اخذ پروژه

نام استاد راهنما

رشته

 

بنفشه مهاجری

بررسی عوامل انسانی در مهندسی نرم افزار

اول 98-97

مهندس ابراهیم نقیب زاده مشایخ

علوم کامپیوتر

 

علیرضا ندافیان نقابی

پیاده سازی یادگیری تاخیرات سیناپسی در شبکه های عصبی ضربه ای

اول 98-97

دکتر محمد گنج تابش

علوم کامپیوتر

Pdf

سینا محمدزاده توتونچی

نرمال سازی تصاویر ام آر آی مغز

اول 98-97

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

Pdf

هادی فروزان فر

طبقه بندی موسیقی بر مبنای ژانر

اول 98-97

دکتر باقر باباعلی

علوم کامپیوتر

Pdf

آرمان لعل فام

طراحی سامانه پیشنهاد دهنده زبان برنامه نویسی مورد انتخاب یک پروژه

اول 98-97

دکتر باقر باباعلی

علوم کامپیوتر

 

گیتی امیدوار

درون یابی برای منطق های میانی توسط روشهای نظریه برهانی

اول 98-97

دکتر مجید علی زاده

علوم کامپیوتر

Pdf

امیرحسین شاهدانی

برنامه نویسی مقدماتی – برنامه نویس پیشرفته

اول 98-97

دکتر عباس نوذری دالینی

علوم کامپیوتر

 

اسماء فرجی دیزجی

شبکه عصبی Transromer و پردازش زبان طبیعی

دوم 98-97

دکتر باقرباباعلی

علوم کامپیوتر

Pdf

غزل حسن پور باغبان

بازشناسی عبارت دست نوشته ریاضی به کمک شبکه های عصبی ژرف

دوم 98-97

دکتر باقرباباعلی

علوم کامپیوتر

Pdf

امیرحسین طهماسب زاده

پیش بینی بر هم کنش پروتئین – پروتئین براساس دنباله های پروتئینی

دوم 98-97

دکتر عباس نوذری دالینی

علوم کامپیوتر

 

وحید شمس الدینی

نظریه ی گره ها و چندجمله ای جونز

دوم 98-97

دکتر علی کمالی نژاد

علوم کامپیوتر

Pdf

امیرمحمد اسعدی

پیش پردازش داده و تبدیل داده به حالت ضربه (spike) برای چهارچوب (frame work) نورونی

دوم 98-97

دکتر محمد گنج تابش

علوم کامپیوتر

 

آریا صادقی

توسعه ابزارهایی جهت نمایش فعالیتهای نورون ها در شبکه های نورونی

دوم 98-97

دکتر محمد گنج تابش

علوم کامپیوتر

 

پریسا صفریزدی

توسعه ابزارهایی جهت پیاده سازی وزن ها و تأخیرات سیناپسی در شبکه های نورونی

دوم 98-97

دکتر محمد گنج تابش

علوم کامپیوتر

 

مطهره صادقیان

توسعه ابزارهایی جهت پیاده سازی مکانیسم های تصمیم گیری در شبکه های نورونی

دوم 98-97

دکتر محمد گنج تابش

علوم کامپیوتر

 

آشنا گرگان محمدی

توسعه ابزارهایی جهت پیاده سازی نوروماژولاتورها (neuromodulator)  و الگوریتم های یادگیری در شبکه های نورونی

دوم 98-97

دکتر محمد گنج تابش

علوم کامپیوتر

 

علیرضا محمدی

توسعه ابزارهایی جهت پیاده سازی نورون ها و اتصالات آنها در شبکه های نورونی

دوم 98-97

دکتر محمد گنج تابش

علوم کامپیوتر

 

علیرضا محمودی

توسعه ابزارهایی جهت پیاده سازی شبکه های نرونی و شبیه سازی آن‌ها

دوم 98-97

دکتر محمد گنج تابش

علوم کامپیوتر

 

علیرضا ابوالقاسمی دهاقانی

توسعه ابزارهایی جهت پیاده سازی حل عددی معادلات دیفرانسیل در شبکه های نورونی

دوم 98-97

دکتر محمد گنج تابش

علوم کامپیوتر

Pdf

زهرا قاسمی

بررسی انواع روشهای یادگیری تقویتی

دوم 98-97

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

Pdf

امیرمحمد اخلاقی قره لر

تشخیص سرطان خون براساس تصاویر میکروسکوپی با تمرکز بر روشهای پیش پردازش تصاویر و استخراج ویژگی

دوم 98-97

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

Pdf

زهرا بریری

تشخیص سرطان خون براساس تصاویر میکروسکوپی با تمرکز بر روشهای دسته بندی

دوم 98-97

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

Pdf

سارینا سفیدگرحسینی

آشنایی با زبان برنامه نویسی جولیا

دوم 98-97

مهندس نقیب زاده مشایخ

علوم کامپیوتر

Pdf

اسما عرب

آشنایی با زبان نویسی سویفت (Swift)

دوم 98-97

مهندس نقیب زاده مشایخ

علوم کامپیوتر

Pdf

سیده فاطمه خضری

طراحی و پیاده سازی بازی بیست سوالی با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین

دوم 98-97

مهندس نقیب زاده مشایخ

علوم کامپیوتر

 

امیرحسین رمضانی

طراحی نرم افزار و وبگاه واژگان فارسی مرتبط با حوزه کامپیوتر

دوم 98-97

مهندس نقیب زاده مشایخ

علوم کامپیوتر

 

شمیم  رئیسی

بررسی و پیش بینی رفتار کاربران سرویس های سفارش آنلاین

دوم 98-97

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

 

سیده فاطمه خضری

طراحی و پیاده سازی یازی بیست سوالی با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین

دوم 98-97

مهندس نقیب زاده مشایخ

علوم کامپیوتر

 

 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان پروژه

نیمسال اخذ پروژه

نام استاد راهنما

رشته

 

محمد حسین شهریاری

تشخیص بیماری هپاتیت با استفاده از روشهای یادگیری ماشین

اول 99-98

دکتر ساجدی

علوم کامپیوتر

Pdf

محمدرضا اصولی

تشخیص فرامین صوتی به کمک شبکه های عصبی ضربه ای وابسته به زمان

اول 99-98

دکتر گنج تابش

علوم کامپیوتر

 

سید امیرحسین طباطبایی نژاد

پردازش داده های مکانی-زمانی به کمک شبکه های عصبی عمیق

اول 99-98

دکتر باباعلی

علوم کامپیوتر

 

محمد حسن عباسی

طبقه بندی مراحل خواب به کمک شبکه های عصبی عمیق

اول 99-98

دکتر باباعلی

علوم کامپیوتر

 

امیرحسین طهماسب زاده

تجزیه و تحلیل مقایسه ای از الگوریتم های پردازش سیگنال گفتار برای طبقه بندی بیماری پارکینسون

اول 99-98

دکتر ساجدی

علوم کامپیوتر

 

عطالله کمال

بررسی شبکه های رقابتی مولد

 

اول 99-98

دکتر ساجدی

علوم کامپیوتر

 

امیرحسین ابراهیمی

بازطراحی تصاویر با کمک شبکه های مولد ناسازگار (Generative Adversarial Networks)

دوم  99-98

دکتر محمد گنج تابش

علوم کامپیوتر

 

پیروز سبحان

تشخیص وب‌سایت‌های فیشینگ با استفاده از روشهای داده کاوی

دوم  99-98

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

 

محمد حسن چمن مطلق

بررسی و پیاده سازی الگوریتم یادگیری ماشین XGBoost

دوم  99-98

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

 

ملیکا داودزاده

بررسی نحوه عملکرد انواع روشهای Drop out در شبکه های عصبی مصنوعی

دوم  99-98

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

 

شراره ذوالقدر

بررسی روش‌ های تشخیص احساس متن با استفاده از پردازش زبان های طبیعی (عقیده کاوی)

دوم  99-98

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

 

کیانا رجبعلی زادگان

آشنایی با چهارچوب ریکت نیتیو

دوم  99-98

دکتر ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ

علوم کامپیوتر

 

محدثه سیاحیان دهکردی

پیش بینی برهمکنش مولکول های رنا با یکدیگر

دوم  99-98

دکتر عباس نوذری دالینی

علوم کامپیوتر

 

پیمان شعبانی

شبکه های عصبی خودرمزنگار

دوم  99-98

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

 

سام مصلح دامغانی

شبکه های مولد رقابتی و کاربرد آن در حوزه تصویربرداری پزشکی

دوم  99-98

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

 

 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان پروژه

نیمسال اخذ پروژه

نام استاد راهنما

رشته

 

سیدرضا بقائی نژاد فومنی

Elasticsearch و نحوه پیاده سازی آن

اول 1400-99

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

Pdf

ریحانه درفشی

گراف های خیلی بزرگ

اول 1400-99

دکتر مرتضی محمدنوری

علوم کامپیوتر

Pdf

نگار صمیمیان

چگونه به هوش مصنوعی بیاموزیم که بازی کند:یادگیری تقویتی عمیق

اول 1400-99

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

Pdf

سپهر میرزایی

تشخیص حالت چهره با استفاده ازشبکه های عصبی اسپایکی مبتنی بر یادگیری تقویتی

اول 1400-99

دکتر محمد گنج تابش

علوم کامپیوتر

Pdf

پارسا یاهویی

استفاده از شبکه های مولد رقابتی برای ساخت و تشخیص ربات در بازی ها

ا ول 1400-99

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

Pdf

مصطفی غفوری

فناوری‌های جدید طراحی وب سایت

اول 1400-99

دکتر عباس نوذری دالینی

علوم کامپیوتر

Pdf

مریم حق شمار

مروری بر روش های تشخیص اتوماتیک سکته حاد مغزی براساس داده های تصویربرداری

اول 1400-99

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

Pdf

بیتا قدسی

بررسی روشهای ساخت سبد سهام با استفاده از الگوریتم های یادگیری عمیق

دوم 1400-99

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

Pdf

مهرداد ریاحی

پیش‌بینی روند جفت ارزها در بازار فارکس (forex) با استفاده از روش های یادگیری ماشین

دوم 1400-99

دکتر باقر باباعلی

علوم کامپیوتر

Pdf

فاطمه حدادی

تشخیص پولیپ در تصاویر کولونوسکوپی با استفاده از روشهای یادگیری ماشین

دوم 1400-99

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

Pdf

شفیق اشرفی

بررسی و بکارگیری شبکه عصبی پیچشی گاست نت

دوم 1400-99

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

Pdf

آرمین سلطان

آشنایی با چارچوب nengo و استفاده از آن برای بازشناسی اشیا

دوم 1400-99

دکتر محمد گنج تابش

علوم کامپیوتر

Pdf

علیرضا داشچی

پیش بینی قیمت رمز ارز بیت‌کوین با استفاده از روشهای یادگیری ماشین

دوم 1400-99

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

Pdf

محمد مهدی احمدی

زبان های برنامه سازی تابعی

دوم 1400-99

دکتر مجتبی مجتهدی

علوم کامپیوتر

Pdf

علیرضا کامکار

پلاک خوانی هوشمند خودرو

دوم 1400-99

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

Pdf

فاطمه حسین پور

بررسی الگوریتم‌ها و روش های هوش مصنوعی در بازی‌های کامپیوتری

دوم 1400-99

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

Pdf

پدرام طاهری

هوش مصنوعی در بازی‌ها با استفاده از یادگیری تقویتی عمیق

دوم 1400-99

دکتر هدیه ساجدی

علوم کامپیوتر

Pdf

محمدرضا رضایی

بررسی خواص کلاسهای مختلف گراف های ایدآل

دوم 1400-99

دکتر مرتضی محمدنوری

علوم کامپیوتر