- جمعه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

معرفی دفتر ارتباط با صنعت و حامیان

یکی از رسالت ها و اهداف اصلی دانشگاه ارائه خدمات در جهت ارتقای کیفیت زندگی افراد جامعه و فارغ التحصیلان دانشگاهی است که از راه های مختلف از جمله، ایجاد ارتباط با صنایع و سازمان های دولتی و غیر دولتی قابل اجرا و دستیابی است. به منظور هدایت و راهبری ارتباطات، سعی شده تا با نظام مند نمودن و هدایت فعالیتها به سوی اهداف تعیین شده افق روشنتری برای همگان پدیدار شود.

دفتر ارتباط با صنعت و حامیان دانشکدگان علوم با هدف توسعه تعاملات اعضای خانواده دانشکدگان علوم (اعضای هیات علمی، دانشجویان و فارغ التحصیلان) با صنایع، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی و به منظور تسریع و تسهیل در اخذ پروژه‌های پژوهشی کاربردی در معاونت پژوهشی این دانشکدگان تأسیس شده است. این دفتر به عنوان مرکز پذیرش نیازهای واحدهای صنعتی، خدماتی، تخصصی و پژوهشی در قالب پروژه‌های کاربردی و انعکاس این نیازها به اعضای خانواده دانشکدگان علوم دانشگاه تهران و برقراری ارتباط سیستماتیک با بدنه اجرایی و صنعتی کشور فعالیت می نماید. در این رابطه، تـلاش می شود تا توانمـندیهـای دانشکدگان علوم در قـالب انواع خدمات مشاوره ای، خدمات آموزشی، خدمات پژوهشی- فناوری و خدمات آزمایشگاهی در اختیار صاحبان صنایع و دستگاههای خارج از دانشگاه قرارگیرد.

ماموریت این دفتر کمک به ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات صنعتی دانشکدگان علوم به نهادهای بیرونی است. در همین راستا دفتر ارتباط با صنعت و حامیان دانشکدگان علوم با آغوش باز پذیرای همکاری با صنعتگران و صاحبان کسب و کار و حامیان می باشد.

اهداف و ماموریت های دفتر

 • فرهنگ سازی برای اکوسیستم کارآفرینی فناورانه دانشگاهی
 • نهاد سازی و ایجاد زیرساختهای اکوسیستم کارآفرینی فناورانه دانشگاهی
 • برنامه‌ریزی و تعیین خط مشی و تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و برنامه‌های اجرایی لازم برای تقویت، تسهیل و توسعه روابط و همکاری‌های مشترک علمی، پژوهشی و صنعتی دانشکدگان علوم با صنایع و حامیان (وفق مقررات دانشگاه)
 • تسهیل و تسریع ارتباط متقابل میان خانواده علوم با صنایع و حامیان به منظور جذب اعتبار و توانمندسازی خانواده علوم
 • گسترش روابط خانواده علوم با صنعت و حامیان
 • ارتقای مهارتهای کسب و کاری و توانمندسازی اعضای خانواده علوم در حوزه های تجاری سازی و صنعتی
 • پایش موثر قراردادهای کاربردی-صنعتی

راهبردهای عملیاتی دفتر

راهبردهای عملیاتی این دفتر در 4 محور ارائه می شود

1. محور ارتباطات و امور قراردادها

کارایی یک پیشنهادیه در جذب اعتبارات پژوهشی/فناوری، علاوه بر غنای تخصصی و کسب و کاری طرح، مستلزم پیگیریهای مستمر و جدی است. این دفتر وظیفه پیگیری مستمر و مذاکره های دقیق و جدی با مراکز خارج از دانشگاه را با هدف یاری به اعضاء خانواده علوم در انجام کلیه مراحل تصویب و انعقاد قراردادهای کاربردی-صنعتی برعهده دارد. اقدامات دفتر در این محور عبارتند از:

 • دریافت و اطلاع‌رسانی موثر فراخوانها و اولویت‌های تحقیقاتی از صنایع و سازمان‌های دولتی و غیردولتی
 • اطلاع رسانی فرصتهای مطالعاتی صنعتی به اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری
 • معرفی ظرفیتها و توانمندیهای پژوهشی و فناوری اعضای خانواده علوم به صنایع و حامیان
 • تحلیل مستمر مخاطبین صنعتی و پژوهشی دانشگاه با هدف تعیین فصل مشترک بین علایق و منافع دانشگاه و مخاطبین صنعتی و سازمانی بیرونی آن
 • ایجاد کارگروههای تخصصی/کسب و کاری ذیل برای تعامل موثرتر با صنایع مرتبط:
 • کارگروه علوم فیزیک کاربردی و نانو
 • کارگروه علوم زیستی و محیط زیست
 • کارگروه علوم زمین، معادن و نفت
 • کارگروه علوم کامپیوتر و ریاضی، بورس و صنایع وابسته
 • کارگروه علوم شیمی و صنایع وابسته
 • انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با صنایع و سازمان‌های مختلف
 • تهیه بانک اطلاعاتی حامیان دانشکدگان علوم و تعامل مستمر با ایشان
 • تهیه بانک اطلاعاتی فارغ التحصیلان فناور و دارای فعالیت صنعتی و تعامل مستمر با ایشان
 • انعقاد قراردادهای اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی با صنایع و سازمان‌ها و نظارت پیوسته بر قراردادها
 • معرفی مشاوران خبره کسب و کاری و تجاری سازی به مخاطبان (درصورت درخواست متقاضی)
 • برنامه ریزی جهت شرکت طرحهای خانواده علوم در جشنواره بین المللی خوارزمی، جشنواره جوان خوارزمی و جشنواره رازی
 • همکاری با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در ایجاد و تقویت هسته های فناور و شرکتهای رشدی از اعضای خانواده علوم

 

2. محور مالکیت فکری و صنعتی

با توجه به اهمیت حفاظت از علم و توسعه و تجاری سازی آن، این دفتر به اعضای خانواده علوم در ثبت دارائی‌های فکری خود در راستای تبدیل علم به ثروت یاری نمایند. اقدامات دفتر در این محور عبارتند از:

 • ارائه مشاوره کسب و کاری پایه جهت ارتقای کیفیت پیشنهادیه طرح‌ و ثبت اختراع به اعضای خانواده دانشکدگان علوم
 • کمک به تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی اعضای خانواده علوم از طریق تدوین و ثبت اختراعات و یا ایجاد هسته های فناور و یا شرکتهای زایشی نوپا
 • برگزاری دورهای آموزشی و مهارت افزایی در زمینه ثبت اختراع و مالکیت فکری با همکاری مرکز آموزشهای آزاد دانشکدگان علوم

 

3. محور امور کارآموزی و کارورزی

اقدامات دفتر در این محور عبارتند از:

 • کمک به ایجاد واحدهای درسی اختیاری حوزه های کارآفرینی و تجاری سازی در مقطع کارشناسی
 • کمک به ایجاد واحد کارآموزی/کارورزی در مقطع کارشناسی رشته های دانشکدگان علوم و هماهنگی برگزاری این واحد برای دانشجویان متقاضی در صنایع
 • جذب سهمیه های کارآموزی از صنایع و اعلام آنها به دانشکده ها
 • اعلام نیازهای کارآموزی و کارورزی دانشگاه به صنایع و جایابی و معرفی محلهای کارآموزی جهت دانشجویان

 

4. محور توانمندسازی و مهارت افزایی

افزایش و ارتقاء توانمندیهای کسب و کاری اعضای خانواده علوم در راستای آشنایی بیشتر با نیازهای صنعت و جامعه گام بسیار مهم و اساسی جهت تسهیل ورود فارغ‌التحصیلان به بازار کار، افزایش جذب اعتبار و افزایش بهره وری سازمانی می‌باشد. اقدامات دفتر در این محور عبارتند از:

 • برگزاری سخنرانی های متقابل ماهانه اصحاب صنعت در داخل و خارج از دانشکدگان علوم با رویکرد خلق ثروت از دانش:
  • مدیرعامل/موسسان صنایع خصوصی
  • مدیران صندوقهای حمایتی دولتی و نیمه دولتی و شتابدهنده ها و پارکها و ...
  • فارغ التحصیلات موفق دارای شرکتهای رشدی و ..
  • اعضای هیات علمی دارای محصولات /خدمات ارائه شده به صنعت
 • برگزاری بازدید از صنایع و پارکهای علم و فناوری و ...
 • برگزاری کارگاههای دانش افزایی و مهارت افزایی در حوزه های کسب و کاری و تجاری سازی با همکاری مرکز آموزشهای آزاد دانشکدگان علوم
 • اعزام دانشجویان جهت دوره های کارورزی به صنایع
 • تهیه برنامه‌های ترویجی، آموزشی و پژوهشی در زمینه مهارتهای صنعتی و اجتماعی با همکاری خانواده علوم
 • شناسایی نیازهای آموزشی صنایع و ارائه خدمات آموزشی و بازآموزی کارکنان و متخصصین مراکز صنعتی، سازمان­ها و ارگان­ها و موسسات در قالب دوره های آموزشهای آزاد دانشکدگان علوم
 • برگزاری جشنواره طرح ها و یا ایده های برتر دانشجویی با همکاری صنعت و حامیان