ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان

تفاهم نامه ها

فراخوانهای جذب نیرو در صنعت

فراخوان حمایت از هسته های فناور و شرکتهای نوپا

فراخوان های حمایت از پایان نامه ها و رساله ها

فرصتهای کارآموزی/کارورزی

کارگاههای توانمندسازی و مهارت افزایی در حوزه های تجاری سازی و کسب و کار

فرصتهای مطالعاتی صنعتی

بازدیدها و سخنرانیها و سمینارها

دریافت مشاره کسب و کار، تجاری سازی و ثبت اختراع

بانک اطلاعاتی فارغ التحصیلان فناور خانواده علوم