پیمایش

آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

عنوان
جلسه دفاع کارشناسی ارشد: اتصال رکوردی با استفاده از روشهای یادگیری ماشین / ژینا آقامحمدی
جلسه دفاع کارشناسی ارشد: درخت‌های رگرسیون جمعی بیزی برای پاسخ‌های گسسته / پریسا سرشکی
سخنرانی علمی: الگوریتمی برای عمل جبر استینرود / دکتر هادی زارع
سخنرانی علمی: مدرن سازی آمارهای رسمی / دکتر زهرا رضایی قهرودی
حاصلضرب وزن خانواده های تلاقی_متقاطع وزندار / محمد مهدی جلیل زاده
قابل توجه دانشجویان ورودی سال های 1399 و 1400 ( تمامی مقاطع تحصیلی )
جلسه دفاع: قطعه‌بندی ضایعه‌های مغزی از روی تصاویر MRI بوسیله روش‌های یادگیری عمیق / محمد مهدی پورقاسم
ژئودزیک‌های بسته روی رویه‌های هذلولوی / امیرحسین شاکر
کوﻫﻤﻮﻟﻮژی ﻣﻮﺿﻌﯽ، اﯾﺪه آلﻫﺎی ﻣﺪرج و ﺗﻮانﻫﺎی آن / میرمحمد حسینی اقدم
مدل‌بندی مرگ و میر بر اساس فرآیند نرخ مرگ شرطی / عطیه عرب بیک
جانهی داده‌های گم‌شده با استفاده از روش‌های یادگیری با ناظر / بهزاد رضایی شیری
جلسه دفاع: رمزنگاری دینامیکی و چندلایه تصویر / وحید محمد نژاد
جلسه دفاع نظریه ذهن و مدل‌سازی محاسباتی آن / آشنا گرگان محمدی
ساخت سبد سهام بر پایه پیش بینی قیمت: یک رویکرد یادگیری ماشین / شایان احسانی
بهینه‌سازی استوار در یادگیری ماشین / هدیه نعمت الله
پردازش سیگنال غیرخطی با استفاده از سری ولترا و وینر / مهدیه دادگر فرد
خوشه بندی داده های بزرگ: تکنیک های بهینه سازی و کاربرد در پیش بینی بارش باران / دانشجو: ثمین زینی
یازدهمین دوره جایزه آنالیز تابعی به دانش آموخته جوان دانشگاه تهران اعطا شد
آقای دکتر سیدامین سیدفخاری به معاونت پژوهش و فناوری دانشکده ریاضی منصوب شدند.
سرکار خانم دکتر رضایی قهرودی به معاونت آموزشی دانشکده ریاضی منصوب شدند.
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 2