شبانه های زیست شناسی شبانه های زیست شناسی

شرکت در سخنرانی‌ها آزاد و بدون اخذ هزینه در جهت اعلام دستاوردهای مهم زیست شناسان کشور به جامعه علمی و عمومی است.

شبانه‌های زیست شناسی مجموعه سخنرانی‌های هماهنگ شده دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران در حیطه‌های تحقیقاتی بروز و متنوع توسط محققین داخلی و خارجی از تیر ماه برای چهارشنبه هر هفته از ساعت ۲۱ تا ۲۲ اجرا می‌شود.این سخنرانی‌های متنوع در زمینه‌های:

۱- تنوع زیستی خلیج فارس
۲- پزشکی باز ساختی و سلول بنیادی
۳- تحقیقات در زمینه سرطان و راهکارهای درمان آن
۴- زیست فن آوری

ثبت نام رایگان از طریق لینک زیر برای شرکت فعال شما در این وبینارها بستری مناسب برای بحث و تبادل نظر و همکاری بین محققین داخل و خارج از کشور ایجاد خواهد کرد.

شرکت در سمینار برای همه افراد آزاد است.

لطفا جهت دریافت اطلاع رسانی های بعدی ثبت نام نمایید.

 

لینک شرکت در سخنرانی: https://www.skyroom.online/ch/sci-ut/biology-lectures

مجموعه سخنرانی های شبانه های زیست شناسی تیرماه 1400 مجموعه سخنرانی های شبانه های زیست شناسی تیرماه 1400


موضوع سخنرانی

سخنران

سمت

زمان سخنرانی

 

خلیج فارس، با تنوع زیستی بالا در پوست تخم مرغ

دکتر رضا ندرلو

دانشیار دانشکده زیست شناسی - دانشگاه تهران

1400/04/02 ساعت 21

ثبت نام

سیر تحولات زیست فناوری میکربی و آینده آن

دکتر جواد حامدی

استاد دانشکده زیست شناسی - دانشگاه تهران

1400/04/09 ساعت 21

ثبت نام

 

کاربرد اشعه گاما در سرکوب سیستم ایمنی جهت ایجاد تومورهای زنوگرافت بعنوان یک مدل مناسب در تحقیقات سرطان

دکتر علی محمد علیزاده

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات سرطان

04/16/ 1400 ساعت 21

ثبت نام

پزشکی بازساختی، راهی بسوی اینده

دکتر امیر علی حمیدیه

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

1400/04/23 ساعت 21

ثبت نام


 

مجموعه سخنرانی های شبانه های زیست شناسی مرداد ماه 1400 مجموعه سخنرانی های شبانه های زیست شناسی مرداد ماه 1400

 

موضوع سخنرانی

سخنران

سمت

زمان سخنرانی

 

زندگی در آستانه،‌اکوسیستم های سنگی-صخره ای خلیج فارس و دریای عمان

دکتر عدنان شهدادی

استادیار دانشگاه هرمزگان

1400/05/06 ساعت 21

ثبت نام

آینده صنعت فرمانتاسیون

دکتر مهرداد آذین

استاد سازمان پیوهش های علمی و صنعتی ایران

1400/05/13 ساعت 21

ثبت نام

یک ارتباط غیرمنتظره؛ پیدایش سرطان و تکامل جفت

دکتر امیرحسین زرنانی

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

05/20/ 1400 ساعت 21

ثبت نام


 

مجموعه سخنرانی های شبانه های زیست شناسی شهریور ماه 1400 مجموعه سخنرانی های شبانه های زیست شناسی شهریور ماه 1400

 

موضوع سخنرانی

سخنران

سمت

زمان سخنرانی

 

پاسخ اکوسیستم های مانگروی ایران به تغییرات اقلیم دکتر مهدی قدرتی شجاعی استادیار دانشگاه تربیت مدرس

1400/06/03 ساعت 21

ثبت نام

آینده نگاری زیست فناوری دکتر سید محمد مهدی دستغیب عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

1400/06/10 ساعت 21

ثبت نام

هدف قرار دادن مسیرهای پیام رسانی در سلول های سرطانی دکتر سید محمود عرب نجفی دانشیار دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران

06/17/ 1400 ساعت 21

ثبت نام

ساخت سلول های اپیتلیال رنگدانه ای شبکیه برای درمان دژنراسیون ماکولای وابسته به سن دکتر حسین بهاروند رئیس پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول های بنیادی پژوهشگاه رویان 06/24/ 1400 ساعت 21 ثبت نام