سخنرانی های دوره ای

 

دکتر فاطمه سلیمی  دانشگاه دامغان اگزوپلی ساکاریدهای میکربی: فعالیت های زیستی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی آنها چهارشنبه 1402/4/7
دکتر شقایق نصر مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران تنوع زیستی و پتانسیل کاربردهای بالقوه آنها یکشنبه 1402/4/4
دکتر فرنوش عطاری دانشکده زیست شناسی، دانشکدگان علوم دانشگاه تهران القای آپوپتوز در سلول های سرطانی سه شنبه 1402/3/30
دکتر معصومه جان نثار دکتری فیزیولوژی گیاهی دانشگاه تهران تحولات علمی تاثیر گذار بر فیزیولوژی گیاهی یکشنبه 1402/1/27
دکتر صدیقه احمدی سخا دانشکده زیست شناسی، دانشکدگان علوم دانشگاه تهران تولید فنیل اتانوئید گلیکوزیدها در کشت سلول گیاه گل میمون سازویی در بیوراکنور یکشنبه 1401/12/14 
دکتر وحیده حسن زاده دانشکده زیست شناسی، دانشکدگان علوم دانشگاه تهران وراثت اپی‌ژنتیکی بین‌نسلی و ترانسلی دیابت نوع دوشنبه 1401/11/10
دکتر سید محمد هادی علوی دانشکده زیست شناسی، دانشکدگان علوم دانشگاه تهران اختلالات تولیدمثلی وابسته به متابولیسم در مدل‌های جانوری یکشنبه 1401/11/09 ساعت 12:30 کلاس 112
دکتر صدیقه رحیمی دکتری سیستماتیک گیاهی دانشگاه شهید بهشتی

مطالعه ژن اکولوژی، بیوسیستماتیکی و فیلوژنی مولکولی جنس (Onagraceae) Epilobium در ایران

دوشنبه 1401/10/19 ساعت 12:30 کلاس 112
دکتر مریم سرداری دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم دانشگاه تهران نقش سیستم گلوتاماترژیک در عفونت پس از ایسکمی مغزی دوشنبه 1401/10/12 ساعت 12:30 کلاس 112
دکتر حمید مقیمی دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم دانشگاه تهران چالش‌های مربوط به پلاستیک و میکروپلاستیک و تجزیه زیستی آن دوشنبه 1401/8/16 ساعت 12:30
دکتر مریم رضاییان دکتری فیزیولوژی گیاهی تغییرات فیزیولوژیکی و مولکولی ایجاد شده در گیاهان توسط الیسیتورها و تاثیر آن ها بر تحمل تنش در گیاهان دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 ساعت 12، کلاس 112
دکتر احسان صادق نژاد دکتری فیزیولوژی گیاهی رفتار فنیل پروپانوئیدها و هزینه انرژی در پاسخ به متیل ژاسمونات دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 ساعت 10، کلاس 112
دکتر فرنوش عطاری دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران القاء آپوپتوز در سلول‌های سرطانی 12 خرداد 1400،
ساعت  21 الی 22، اسکای روم
دکتر علی فرازمند دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران تصمیم‌های پُرمعنا برای زندگی: بیان تک‌دگره‌ای اپی‌ژنتیکی ژن‌ها در پستانداران 5 خرداد 1400،

ساعت  21 الی 22، اسکای روم

دکتر الهه الهی دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران گروه بندی ویروس های SARS-CoV-2 ، بر حسب تغییرات نوکلئوتیدی در ژنوم آنها و شناسایی گروه (گروه هایی) که گسترش سریع داشته اند 8 دی 1399،‌ ساعت 11:30، اسکای روم
دکتر احسان عارفیان دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران ویروس SARS CoV-2 مروری یکساله برچالش ها 23 آذر 1399،‌ ساعت 11:30، اسکای روم
دکتر آرمان بیرقدار کشکولی   مهندسی متابولیک سزکوئی ترپن لاکتون ها در گیاهان دارویی 28 بهمن 1398، ساعت 11:30، کلاس 100
دکتر احسان عارفیان دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران سازه‌های ترکیبی ژنی در وکتورهای ویروسی جهت درمان گلیوبلاستوما 7 بهمن 1398، ساعت 11:30، کلاس 100
آقای رضا نصرتی دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران میکروسیالات برای تحقیقات زیست پزشکی 17 دی 1398، ساعت 11:30، کلاس 100
دکتر محسن فلاحتی عنبران دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران Disentangling the origin of Heracleum persicum (Apiaceae) in Europe: new evidences and challenges 13 آذر 1398، ساعت 11:30، کلاس 112

دکتر زهرا نعمتی

Martin Luther University of Halle-Wittenberg راز منشأ ژنتیکی زعفران کشف شد 11 آذر 1398، ساعت 11:30، کلاس 100
دکتر کلثوم اینانلو دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

بررسی تغییرات پروفایل بیان ژنی در بیماران مبتلا به عقب ماندگی ذهنی

27 آبان 1398، ساعت 11:30، کلاس 100
احسان صناعی دانشجوی دکتری علوم زیستی دانشگاه کوئینزلند Metabarcoding of the pooled amplicons, Case study: Wolbachia endosymbiont host-shifts in scale insects 21 آبان 1398، ساعت 11:30، کلاس 100
دکتر مرجان سیدی دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

Mites and ticks, Small but significant ecosystem components

13 آبان 1398، ساعت 11:30، کلاس 100
پروفسور الکساندر سیروتکین دانشگاه نیترای، اسلواکی Transcription factors regulating ovarian cell functions 4 آبان 1398، ساعت 9:30، سالن آمفی تئاتر میکروبیولوژی
دکتر سید محمد هادی علوی دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران استرس متابولیسمی و کیفیت اسپرم ماهی حوض: تغییرات در وظایف هورمونی محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-بیضه 22 مهر 1398، ساعت 11:30، کلاس 100
دکتر نیما یزدان بخش دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران تشخیص ریتمهای شبانه روزی در رشد طولی ریشه نقش تناوبهای نوری، ساعت بیولوژیک و متابولیسم کربن 19فروردین 1398، ساعت 11:45، کلاس 100
دکتر آمنه رضایوف دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران مطالعات رفتاری-نوروبیوشیمیایی مدل‌های جانوری در عملکرد دستگاه عصبی مرکزی 12 اسفند 1397، ساعت 11:45، کلاس 100
دکتر شاهرخ صفریان دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران Cell Quiescence 8 اسفند 1397، ساعت 11:45، کلاس 100 دانشکده زیست شناسی
دکتر رضا ندرلو دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران فلسفه بیوسیستماتیک - لزوم بازنگری اندیشه 29 بهمن 1397، ساعت 11:45، کلاس 100 دانشکده زیست شناسی
دکتر وحیده حسن زاده دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران تغییرات اپی ژنتیکی سیستم ایمنی اکتسابی در دیابت نوع دو ۲۱ آبان ۱۳۹۷، ساعت 11:30، کلاس شماره ۱۰۰ دانشکده زیست شناسی
دکتر سپند ریاحی   مطالعات رفتاری ژنتیکی و اپی ژنتیکی سازش پرندگان در زیستگاه های شهری ۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۳۰، سالن سمینار بخش میکروبیولوژی
دکتر مریم سرداری دانشگاه اسن، آلمان The role of α5 GABAA receptor antagonist in neurological recovery and peri-infarct brain remodeling after transient focal cerebral ischemia in mice 12 تیر 1397، ساعت 11:30، کلاس 100
دکتر حمید مقیمی دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران استفاده از پتانسیل قارچ‌ها در زیست فناوری محیط زیست ۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت 12:00، کلاس ۱۰۰
دکتر میرشهرام صفری مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه شهید بهشتی نقشهای اختصاصی نورونهای واسطه ای مهاری در پردازش حسی قشر اولیه بینایی 21 خرداد 1397، ساعت 11:00، کلاس 100
Dr. Sara Palacio IPE-CSIC, Spain Living at the edge: The ecology of gypsum plants 30 اردیبهشت 1397، ساعت 11:45، کلاس 100

 

سخنرانی های شبانه های زیست شناسی