سخنرانی ها سخنرانی ها

 

دکتر آمنه رضایوف دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران مطالعات رفتاری-نوروبیوشیمیایی مدل‌های جانوری در عملکرد دستگاه عصبی مرکزی 12 اسفند 1397، ساعت 11:45، کلاس 100
دکتر شاهرخ صفریان دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران Cell Quiescence 8 اسفند 1397، ساعت 11:45، کلاس 100 دانشکده زیست شناسی
دکتر رضا ندرلو دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران فلسفه بیوسیستماتیک - لزوم بازنگری اندیشه 29 بهمن 1397، ساعت 11:45، کلاس 100 دانشکده زیست شناسی
دکتر وحیده حسن زاده دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران تغییرات اپی ژنتیکی سیستم ایمنی اکتسابی در دیابت نوع دو ۲۱ آبان ۱۳۹۷، ساعت 11:30، کلاس شماره ۱۰۰ دانشکده زیست شناسی
دکتر سپند ریاحی   مطالعات رفتاری ژنتیکی و اپی ژنتیکی سازش پرندگان در زیستگاه های شهری ۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۳۰، سالن سمینار بخش میکروبیولوژی
دکتر مریم سرداری دانشگاه اسن، آلمان The role of α5 GABAA receptor antagonist in neurological recovery and peri-infarct brain remodeling after transient focal cerebral ischemia in mice 12 تیر 1397، ساعت 11:30، کلاس 100
دکتر حمید مقیمی دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران استفاده از پتانسیل قارچ‌ها در زیست فناوری محیط زیست ۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت 12:00، کلاس ۱۰۰
دکتر میرشهرام صفری مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه شهید بهشتی نقشهای اختصاصی نورونهای واسطه ای مهاری در پردازش حسی قشر اولیه بینایی 21 خرداد 1397، ساعت 11:00، کلاس 100
Dr. Sara Palacio IPE-CSIC, Spain Living at the edge: The ecology of gypsum plants 30 اردیبهشت 1397، ساعت 11:45، کلاس 100