معرفی کتابخانه پردیس علوم

تاریخچه

مجموعه کتابخانه پردیس علوم، سابقه در دانشکده‏های علوم‏ و ‏ادبیات و قبل از آن دارالمعلمین عالی و پیشتر مدرسه دارالفنون دارد. در سال 1313 با انتقال مجموعه کتابخانه مدرسه دارالفنون (که در آن زمان با دانشکده ادبیات به صورت یک‏ جا و تحت عنوان دانشسرای عالی به فعالیت می‏پرداختند) کار خود را آغاز نمود. از آن زمان تاکنون تحولات بسیاری در این کتابخانه صورت گرفته که قسمت عمده آن به سال 1334 باز می‏گردد. در این تاریخ، ساختمان کنونی پردیس علوم افتتاح و کتابخانه نیز به طبقه سوم این ساختمان واقع در پردیس مرکزی دانشگاه تهران منتقل گردید. اکنون مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه بالغ بر صد هزار نسخه شامل کتاب چاپی و الکترونیکی، نشریه، پایان نامه، لوح فشرده می باشد. مجموعه پایه و تخصصی حوزه های علوم فیزیک پس از احداث آن دانشکده به کتابخانه واقع در ساختمان دانشکده فیزیک در خیایان کارگر شمالی روبروی خیابان نوزدهم منتقل شد. مجموعه تخصصی حوزه های ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر نیز در کتابخانه واقع در طبقه سوم دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر  جنب پردیس علوم نگهداری می شود.

 

اهداف و وظایف

اهداف:

  • فراهم آوردن امکان دسترسی به منابع علمی و پژوهشی و نیز آموزش شیوه استفاده از آنها در جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات کتابخانه به منظور رفع نیازهای اطلاعاتی مراجعه‏ کنندگان

 

وظائف:

  • فراهم ‏آوری منابع کتابخانه‏ ای
  • سازماندهی منابع کتابخانه‏ ای
  • آموزش مراجعه‏ کنندگان در جستجو، بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی در قالب دوره‏ ها و کارگاه‏ های آموزشی

 

بروشور معرفی کتابخانه مرکزی پردیس علوم