بخش امانت کتابخانه پردیس علوم

فعالیتهای کتابخانه در جهت رفع نیازهای کاربران آن می باشد و شاخص ترین محل تبلور آن بخش امانت است بخش امانت و مخزن کتابخانه مرکزی پردیس علوم با موجودی بیش از 117000 نسخه منبع که بیشترآنها به صورت قفسه باز در دسترس کاربران می باشد و با استفاده از سیستم جامع کتابخانه های دانشگاه تهران از نرم افزار کتابخانه ای سیمرغ و کمک نیروی متخصص کتابدار به ارائه خدمات زیر مشغول می باشد:

 • عضویت
 • امانت و بازگشت کتاب
 • رزرو کتاب
 • تسویه حساب
 • تکثیر منابع
 • امانت بین کتابخانه ‏ای
 • آموزش و کمک به کاربران جهت جستجو و بازیابی منابع مورد نیاز

قابل توجه:

 • امانت کتاب فقط با ارائه "کارت دانشجویی" به شخص صاحب کارت امکان پذیر است.
 • تمدید کتابها "توسط خود اعضاء" و از طریق مراجعه و یا تماس تلفنی با میز امانت امکان پذیر است.
 • تاریخ بازگشت کتابها در برگه‏ های امانت پرینت شده قابل مشاهده است
 • جریمه دیرکرد کتابها به ازای هر روز 1000ریال می باشد.
 • کتابهای رزرو شده" قابل تمدید" نمی باشد.
 • سایر مراجعان (آزاد) می توانند از منابع بخش امانت در محل کتابخانه مطابق آیین نامه با پرداخت هزینه استفاده نمایند.

چکیده مقررات بخش امانت

آئین نامه استفاده از کتابها

راهنمای جستجوی منابع

 

ساعت کار:       شنبه تا چهارشنبه    20-8      و   پنج شنبه     12-8

تلفن: 61113635     

پست الکترونیکی: amanat@khayam.ut.ac.ir