معارفه دانشجویان کارشناسی جدیدالورود مهر 1397 معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد جدیدالورود مهر 1397 معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد جدیدالورود مهر 1397 ثبت نام دانشجویان گرامی جدیدالورود مهر 1397 کارگاه مقاله نویسی توسط خانم دکتر فریدبد تیرماه 1397 کارگاه مقاله نویسی توسط خانم دکتر فریدبد تیرماه 1397 کارگاه مقاله نویسی توسط خانم دکتر فریدبد تیرماه 1397 کارگاه مقاله نویسی توسط خانم دکتر فریدبد تیرماه 1397 کارگاه جستجوی تخصصی در منابع و پایگاههای الکترونیکی با تاکید بر منابع الکترونیکی دانشگاهی1 مهارت نگارش پایان‌نامه و رساله دانشگاهی با استفاده از Word با تکیه بر استاندارد پایان نامه نویسی کارگاه پایگاههای استنادی (ISI , Scopus) جلسات معارفه کتابخانه برای دانش جویان جدید الورود1 آموزش نرم افزارجامع مدیریت و استناد End note آموزش نرم افزار مدیریت مقالات Mendeley آموزش استفاده از نرم افزار کتابخانه کارگاه جستجوی تخصصی در منابع و پایگاههای الکترونیکی با تاکید بر منابع الکترونیکی دانشگاهی سمینار مقاله نویسی اردیبهشت 95 سمینار ابزارهای نوین علم سنجی نمایشگاه هفته کتاب 1394 نمایشگاه هفته کتاب 1394 روسای سابق و فعلی کتابخانه کارگاههای آموزشی کتابخانه95.نرم افزار کتابخانه کارگاههای آموزشی کتابخانه95.پایگاههای الکترونیکی کارگاههای آموزشی کتابخانه95.Mendely معارفه دانشجویان جدیدالورود 95 سمینار مقاله نویسی - اردیبهشت 95 سمینار ابزارهای نوین علم سنجی - خرداد 95 کلاسهای-آموزش-کتابخانه کلاسهای-آموزش-کتابخانه