بخش سفارشات کتابخانه پردیس علوم

هدف این بخش غنی سازی و روزآمد کردن منابع کتابخانه بر اساس نیازهای پژوهشی و آموزشی  اعضای کتابخانه می باشد. سفارش، خرید، اهدا و مبادله ی منابع کتابخانه از وظایف اصلی بخش سفارشات کتابخانه است
فعالیت ها:

  •     دریافت تقاضای سفارش کتاب
  •     انتخاب منابع از طریق تهیه فهرست‏های مختلف موضوعی از ناشران معتبر
  •     ارسال لیست به نمایندگان دانشکده ها در شورای اجرایی کتابخانه
  •     سفارش و خرید کتاب از طریق نمایشگاه‏های بین‏المللی و تخصصی
  •     اهدای کتاب‏ به کتابخانه‏های دانشگاه‏های مناطق محروم کشور یا کتابخانه های درخواست کننده
  •     ثبت مشخصات کتابشناختی منابع در دفتر کتابخانه و ممهور کردن و انجام امور مالی و اداری فاکتور منابع
  •     انجام امور مربوط به صحافی منابعساعت کار: شنبه تا جهارشنبه 16-8  
تلفن: 61113635         
  

درخواست کتاب