بخش سازماندهی منابع کتابخانه پردیس علوم

پیش از ارسال منابع به قفسه کتابخانه برای اینکه منابع قابلیت جستجو، دسترس‏پذیری و امانت پیدا کنند لازم است فرایندهایی بر روی آنها صورت گیرد که این فرایندها شامل سازماندهی و آماده‏ سازی می‏شود که در بخش سازماندهی منابع انجام می‏گیرد.
    فعالیت ها:

  •     فهرست نویسی و رده ‏بندی کتاب‏ها
  •     مستندسازی موضوعات
  •     مستندسازی اسامی مشاهیر و مولفان
  •     مستندسازی توصیف گرها
  •     نمایه‏ سازی پایان‏ نامه‏ ها
  •     مستندسازی توصیف گرها
  •     ورود اطلاعات کتابشناختی منابع در نرم‏ افزارهای سیمرغ و سیستم جامع کتابخانه های دانشگاه تهران
  •     آماده‏ سازی فنی منابع (شامل چاپ کارت امانت و نصب برچسب عطف و بارکد)
  •     مدیریت پایگاه‏های داده در نرم ‏افزار سیمرغ


ساعت کار: شنبه تا جهارشنبه 16-8  
تلفن: 61112616