مخزن نشریات لاتین کتابخانه پردیس علوم

مخزن نشریات لاتین کتابخانه پردیس علوم با مجموعه‏ ای بالغ بر 1000 عنوان نشریه گذشته ‏نگر، یکی از آرشیوهای غنی در زمینه‏ علوم پایه کشور به شمار می‏ آید. این مجموعه با استفاده از سیستم رده‏ بندی کنگره و بصورت قفسه باز نگهداری می ‏شود

 

     فعالیت ها

  • جستجوی اطلاعات مقاله ‏شناختی
  •  راهنمایی مراجعان در بازیابی مقالات موجود
  • تهیه کپی از مقالات

 

    ساعت کار:   شنبه تا چهارشنبه        16-8 

    تلفن: 61113633