تسویه حساب

تسویه حساب اعضا رسمی

  • انجام فرایند تسویه حساب اعضای رسمی در دو سامانه جامع دانشگاه تهران و سامانه گلستان با شرایط زیر:

- عدم بدهی به کتابخانه‌های دانشگاه تهران

- ارایه رسید تحویل پایان‌نامه به بخش خدمات فنی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس

تبصره: رمز عبور سامانه جامع هر چند وقت یک بار تغییر می‌کند که از طریق مسئول مراجعات  به اطلاع همکاران میز امانت می‌رسد

تسویه اعضا غیر رسمی

(دانشجویان داروسازی، پزشکی، بهداشت و تربیت مدرس )

  •  جستجوی نام و نام خانوادگی فرد در قسمت مشخصات عضو
  • ارایه تسویه حساب در صورت عدم بدهی به کتابخانه پردیس
  • دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس عضو دارای معرفی نامه در صورتی که به کتابخانه بدهکار نباشند از زونکن اعضا تربیت مدرس خارج کرده تحویل داده می‌شود.

 

شرایط تحویل پایان نامه به کتابخانه

قبل از تحویل پایان‌نامه به کتابخانه (جهت تسویه حساب) نکات زیر را رعایت فرمائید:

  • صفحه گواهی دفاع، ممهور به مهر آموزش تحصیلات تکمیلی پردیس باشد.
  • تهیه دیسک فشرده (CD) حاوی متن کامل و یکپارچه پایان‌نامه با دو فرمت Word و PDF
  • تهیه دیسک فشرده (CD) حاوی متن کامل و یکپارچه پایان‌نامه با فرمت PDF و چکیده‌های فارسی و لاتین با فرمت Word (برای دانشجویان دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر)
  • تهیه فایل ۱۵ صفحه اول پایان‌نامه با فرمت PDF‌