تماس و ساعت کار کتابخانه

 

بخش امور اداری و مدیریت

شنبه تا چهارشنبه

16-8

66495290

میز امانت، مخزن کتاب و سالن مطالعه

شنبه تا چهارشنبه

پنج شنبه

20-8

12-8

61113634

بخش کاوش (اطلاع رسانی)

شنبه تا چهارشنبه

16-8

61113635

بخش پایان نامه‏ ها و نشریات فارسی

شنبه تا چهارشنبه

16-8

61113633

تالار چکیده ‏نامه‏ های شیمی

شنبه تا چهارشنبه

16-8

61113634

بخش سازماندهی منابع

شنبه تا چهارشنبه

16-8

61112616

مخزن نشریات لاتین

شنبه تا چهارشنبه

16-8

61113633

تالار مرجع

شنبه تا چهارشنبه

16-8

66495290

کتابخانه دانشکده ریاضی،آمار و علوم کامپیوتر

شنبه تا چهارشنبه

16-8

61112627

کتابخانه دانشکده فیزیک         

شنبه تا چهارشنبه

18-8

61118613

 
 

پست الکترونیکی مدیریت: lafteh@ut.ac.ir

پست الکترونیکی بخش اطلاع رسانی(کاوش): kavosh@khayam.ut.ac.ir

پست الکترونیکی بخش امانت: amanat@khayam.ut.ac.ir                    

پست الکترونیکی بخش نشریات: mailto:nashriat@khayam.ut.ac.ir