بخش فراهم‌آوری

هدف این بخش غنی سازی و روزآمد نمودن منابع کتابخانه بر اساس نیازهای پژوهشی و آموزشی اعضای کتابخانه می‌باشد. سفارش، خرید، اهدا و مبادله‌ی منابع کتابخانه از وظایف اصلی بخش سفارشات کتابخانه است
فعالیت‌ها:
- انتخاب منابع از طریق تهیه فهرست‌های مختلف موضوعی از ناشران معتبر
- ارسال لیست به نمایندگان دانشکده‌ها در شورای کتابخانه
- سفارش و خرید کتاب از طریق نمایشگاه‌های بین‏‌المللی و تخصصی
- اهدای کتاب‏ به کتابخانه‌های دانشگاه‌های مناطق محروم کشور یا کتابخانه های درخواست کننده
- ثبت مشخصات کتابشناختی منابع در دفتر ثبت کتابخانه و انجام امور مالی و اداری فاکتور منابع
- انجام امور مربوط به صحافی منابع


ساعت کار: شنبه تا جهارشنبه: 15:30 - 8
تلفن: 61112616