امور اداری و مدیریت

از نظر سازمانی کتابخانه پردیس علوم زیر نظر معاونت‬ پژوهش و فناوری پردیس مشغول به فعالیت می‌باشد. از جمله مأموریت‌های کتابخانه می‌توان به مواردی همچون: فراهم آوردن زمینه حمایت از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی پردیس از طریق تأمین منابع و اطلاعات، برنامه‌ریزی‌های کلی مانند خرید از نمایشگاه‌ها و تصمیم‌‏گیری در رابطه با فعالیت‌های کتابخانه‌ای را برشمرد.
فعالیت‌ها:
- تدوین پیش نویس خط مشی‌ها و آیین‌نامه کتابخانه و یا بازنگری آنها
- شرکت در جلسات شورای هماهنگی کتابخانه‌های دانشگاه تهران
- شرکت در کمیته‌های تخصصی وابسته به شورای هماهنگی
- شرکت در جلسات شورای پژوهشی پردیس
- برگزاری جلسات شورای سیاست گزاری و برنامه‌ریزی کتابخانه
- برگزاری جلسات شورای کتابخانه
- برگزاری جلسه‌های دوره‌ای تخصصی و اداری
- برنامه ریزی و نظارت و سازماندهی امور مالی و فنی کتابخانه
- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
- نظارت بر پیشرفت فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف و ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف کتابخانه
- امور ارزشیابی سالیانه کارکنان
- نظارت بر امر آموزش کارکنان با همکاری مسئولین مربوطه
- نظارت بر اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به شکایات احتمالی بر حسب مورد
- کتابخانه‌های دانشکده‌ای (کتابخانه دانشکده ریاضی و کتابخانه دانشکده فیزیک)
- مکاتبات اداری

 

ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه: 16  - 8

تلفن: ۶۶۴۹۵۲۹۰