کارگاه‌های آموزشی

عنوان کارگاه

توضیحات

ثبت نام

آشنایی و آموزش استفاده از منابع و پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی قابل دسترس دانشگاه تهران
این کارگاه با هدف آشنایی دانشجویان با مهارتهای جستجو، دستیابی به اطلاعات علمی در پایگاه‌های تمام متن، راهبردها و فرایندهای جستجوی موفق، نحوه کار با پایگاه‌های استنادی و موارد مشابه آن برگزار می‌گردد. مهارت‌های این کارگاه به دانشجویان در امر تحقیق و نگارش‌های عملی کمک شایانی می‌نماید.

مدرس: پروین پوراحمد
روز برگزاری: روزهای شنبه تا چهارشنبه
زمان دوره: ۲ ساعت
مکان: بخش کاوش کتابخانه
تلفن: ۶۱۱۱۳۶۳۵

ثبت نام

آشنایی با پایگاه‌های استنادی SCOPUS & ISI و نحوه جستجو در آنها
این کارگاه به معرفی و شناسایی پایگاه‌های معتبر استنادی موجود پرداخته و نحوه جستجوی موضوعی در پایگاه‌های استنادی و بررسی نتایج آنها با توجه به امکانات این پایگاه‌ها می‌پردازد. در این کارگاه با نحوه جستجوی افراد و ارزیابی کارهای آنها در پایگاه‌های استنادی آشنا می‌شوید. به معرفی معیارهای سنجش و فاکتورهای مؤثر در این نمایه نامه‌های استنادی پرداخته می‌شود.

مدرس: پروین پوراحمد
روز برگزاری: روزهای شنبه تا چهارشنبه
زمان دوره: ۲ ساعت
مکان: بخش کاوش کتابخانه
تلفن: ۶۱۱۱۳۶۳۵

ثبت نام

آموزش نرم افزار Endnote
نرم افزار Endnote یک نرم افزار مدیریت مراجع (Reference Manager) است که جهت آسان کردن امر مدیریت متون و منابع و مآخذ به کار می رود. در این کارگاه به محقق آموزش داده می شود تا با ایجاد یک بانک اطلاعاتی از مقالات به راحتی تحقیق خود را انجام دهد. در حقیقت، اندنوت نرم افزاری است برای مدیریت منابع و اطلاعات کتابشناختی. این نرم افزار تجاری توسط شرکت (Thomson Reuters)همان شرکت تولید کننده بانک اطلاعاتی (Web of science) تولید و عرضه می شود. محقق در اندنوت می تواند برای مدیریت اطلاعات کتابشناختی اقدام به ایجاد کتابخانه نماید. هر کتابخانه در بر گیرنده اطلاعات کتابشناختی منابع متعددی است.

مدرس: عبدالحسین بختیاری
روز برگزاری: روزهای شنبه تا چهارشنبه
زمان دوره: ۳ ساعت
مکان: بخش کاوش کتابخانه
تلفن: ۶۱۱۱۳۶۳۵

ثبت نام

آموزش نرم افزار Mendeley
مندلی یکی دیگر از نرم افزارهای مدیریت مراجع (Reference Manager) و همچنین یک شبکه اجتماعی علمی است که در سازماندهی مقالات و انجام تحقیقات علمی به شما کمک می‌کند. این نرم افزار جهت آسان کردن امر مدیریت متون و مدیریت منابع می‌باشد.

مدرس: ماجد خلیل نژاد
روز برگزاری: روزهای شنبه تا چهارشنبه
زمان دوره: ۲ ساعت
مکان: بخش کاوش کتابخانه
تلفن: ۶۱۱۱۳۶۳۵

ثبت نام

مهارتهای نگارش پایان نامه و رساله‌های دانشگاهی با استفاده از نرم افزارWord با تکیه بر استاندارد پایان نامه نویسی
این کارگاه بطور تخصصی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برگزار می شود و در جهت تقویت مهارت و دانش لازم برای نگارش پایان نامه با تکیه بر نرم افزار ورد تلاش می‌کند. از شرکت کنندگان انتظار می رود که کارگاه‌های قبلی را گذرانده باشند.

مدرس: ناهید جعفری
روز برگزاری: روزهای شنبه تا چهارشنبه
زمان دوره: ۲ ساعت
مکان: بخش کاوش کتابخانه
تلفن: ۶۱۱۱۳۶۳۵

ثبت نام

آموزش استفاده از منابع چاپی .Chemical Abs
پکی از منابع مفید برای دانشجویان رشته شیمی می‌باشد. با توجه به درخواست دانشجویان این کارگاه، برای آموزش نحوه استفاده از این منبع چاپی مرجع برگزار می‌شود.

مدرس: مژگان ملک حسین پور
روز برگزاری: روزهای شنبه تا چهارشنبه
زمان دوره: ۲ ساعت
مکان: بخش چکیده نامه‌های شیمی کتابخانه
تلفن: ۶۱۱۱۳۶۳۵

ثبت نام

آموزش استفاده از نرم افزار کتابخانه
این کارگاه به منظور آشنایی دانشجویان با نرم افزار کتابخانه و چگونگی جستجو در منابع آن برگزار می شود.

مدرس: مژگان ملک حسین پور
روز برگزاری: روزهای شنبه تا چهارشنبه
زمان دوره: ۲ ساعت
مکان: بخش کاوش کتابخانه
تلفن: ۶۱۱۱۳۶۳۵

ثبت نام