کارگاه‌های آموزشی

عنوان کارگاه

توضیحات

ثبت نام

آشنایی و آموزش استفاده از منابع و پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی قابل دسترس دانشگاه تهران
این کارگاه با هدف آشنایی دانشجویان با مهارتهای جستجو، دستیابی به اطلاعات علمی در پایگاه‌های تمام متن، راهبردها و فرایندهای جستجوی موفق، نحوه کار با پایگاه‌های استنادی و موارد مشابه آن برگزار می‌گردد. مهارت‌های این کارگاه به دانشجویان در امر تحقیق و نگارش‌های عملی کمک شایانی می‌نماید.

مدرس: پروین پوراحمد
روز برگزاری: روزهای شنبه تا چهارشنبه
زمان دوره: ۲ ساعت
مکان: بخش کاوش کتابخانه
تلفن: ۶۱۱۱۳۶۳۵

ثبت نام

آشنایی با پایگاه‌های استنادی SCOPUS & ISI و نحوه جستجو در آنها
این کارگاه به معرفی و شناسایی پایگاه‌های معتبر استنادی موجود پرداخته و نحوه جستجوی موضوعی در پایگاه‌های استنادی و بررسی نتایج آنها با توجه به امکانات این پایگاه‌ها می‌پردازد. در این کارگاه با نحوه جستجوی افراد و ارزیابی کارهای آنها در پایگاه‌های استنادی آی.اس.آی و اسکوپوس آشنا می‌شوید. به معرفی معیارهای سنجش و فاکتورهای مؤثر در این نمایه نامه‌های استنادی پرداخته می‌شود.

مدرس: پروین پوراحمد
روز برگزاری: روزهای شنبه تا چهارشنبه
زمان دوره: ۲ ساعت
مکان: بخش کاوش کتابخانه
تلفن: ۶۱۱۱۳۶۳۵

ثبت نام

آموزش نرم افزار Mendeley
مندلی یکی دیگر از نرم افزارهای مدیریت مراجع (Reference Manager) و همچنین یک شبکه اجتماعی علمی است که در سازماندهی مقالات و انجام تحقیقات علمی به شما کمک می‌کند. این نرم افزار جهت آسان کردن امر مدیریت متون و مدیریت منابع می‌باشد.

مدرس: ماجد خلیل نژاد
روز برگزاری: روزهای شنبه تا چهارشنبه
زمان دوره: ۲ ساعت
مکان: بخش کاوش کتابخانه
تلفن: ۶۱۱۱۳۶۳۵

ثبت نام

مهارتهای نگارش پایان نامه و رساله‌های دانشگاهی با استفاده از نرم افزارWord با تکیه بر استاندارد پایان نامه نویسی
این کارگاه بطور تخصصی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برگزار می شود و در جهت تقویت مهارت و دانش لازم برای نگارش پایان نامه با تکیه بر نرم افزار ورد تلاش می‌کند. از شرکت کنندگان انتظار می رود که کارگاه‌های قبلی را گذرانده باشند.

مدرس: ناهید جعفری
روز برگزاری: روزهای شنبه تا چهارشنبه
زمان دوره: ۲ ساعت
مکان: بخش کاوش کتابخانه
تلفن: ۶۱۱۱۳۶۳۵

ثبت نام

آموزش استفاده از نرم افزار کتابخانه
این کارگاه به منظور آشنایی دانشجویان با نرم افزار کتابخانه و چگونگی جستجو در منابع آن برگزار می شود.

مدرس: فاطمه باقری
روز برگزاری: روزهای شنبه تا چهارشنبه
زمان دوره: ۲ ساعت
مکان: بخش کاوش کتابخانه
تلفن: ۶۱۱۱۳۶۳۵

ثبت نام