تالار مرجع

شامل منابع مرجع فارسی و لاتین (عمومی و تخصصی) است. این منابع به امانت داده نمی‌شوند و مراجعان می‌توانند در محل کتابخانه از آنها استفاده کنند و در صورت نیاز از منابع مرجع با هماهنگی بخش امانت، کپی تهیه نمایند.
تهیه و‬ تدارک اطلاعات عمومی و تخصصی، کمک به مراجعان در استفاده از منابع مرجع، جستجو در نرم‏‌افزار کتابخانه، آموزش انفرادی دانشجویان برای استفاده از منابع مرجع از جمله‬ فعالیت‌های بخش مرجع می‌باشد.

فعالیت‌ها:
- پاسخ‌گویی به سوالات ارجاعی، فوری و موضوعی
- کمک به کاربران در استفاده از منابع
- همراهی استفاده کننده در انجام جستجو در نرم افزار و بازیابی منابع
- تهیه کپی از منابع

 

ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه: 15:30 - 8