شورای کتابخانه

با توجه به ضرورت مشارکت استادان و نماینده‌های گروه‌های آموزشی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به مجموعه‌سازی کتابخانه، شورای کتابخانه با هدف بهبود فعالیت کتابخانه‌های پردیس (مرکزی، فیزیک و ریاضی) در امر مجموعه‌سازی (خرید، اهدا و مبادله) تشکیل شده است.

اهداف شورا
- تدوین آیین نامه‌های اجرایی مربوط به امر مجموعه‌سازی (خرید، اهدا و مبادله)

- تدوین سیاست‌ها و خط مشی‌هایی در زمینه تهیه منابع

- جمع‌آوری سفارش منابع تخصصی گروه‌های آموزشی از طریق اعضای شورا


ترکیب اعضا شورا
اعضای این شورا با ابلاغ حکم کتبی معاونت پژوهشی پردیس علوم و به مدت دو سال تعیین می‌گردد و ترکیب آن عبارت است از:

- رئیس کتابخانه به عنوان دبیر
- خانم دکتر فرنوش فریدبد (نماینده دانشکده شیمی)
- آقای دکتر علی کمالی نژاد (نماینده دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر)
- آقای دکتر وحید توکلی (نماینده دانشکده زمین‌شناسی)
- خانم دکتر ناهید احمدی  (نماینده دانشکده فیزیک)
- خانم دکتر مرجان سیدی (نماینده دانشکده زیست‌شناسی)
- خانم دکتر محبوبه کبیری رنانی (نماینده گروه زیست‌فناوری)