مدیران پیشین کتابخانه پردیس علوم دانشگاه تهران

 
رویا تاج الدین
 
سال‌های خدمت: (1368 - 1394)
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
 
 
 
 
سید ابراهیم عمرانی
 
سالهای خدمت: (1364 - 1389)
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
 
 
 
 
‌فریده طاهری 
 
سالهای خدمت: (1350 - 1372)
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی