پیمایش

ساعت کار

ساعت کار و ارائه خدمات حضوری کتابخانه دانشکدگان علوم و دانشکده فیزیک به شرح زیر است:
 

کتابخانه روزهای کاری ساعت کار
کتابخانه دانشکدگان علوم  سالن‌های مطالعه شنبه  الی چهارشنبه 18:30 - 8
سایر بخش‌ها شنبه  الی چهارشنبه 15:30 - 8
کتابخانه دانشکده فیزیک سالن مطالعه شنبه الی چهارشنبه 20 – 8
بخش امانت شنبه الی چهارشنبه 15:30 – 8

 

لازم به ذکر است دانشجویان می بایست هر روز نسبت به تخلیه کمد و تحویل کلید آن به بخش امانت کتابخانه اقدام نمایند. از به همراه بردن کلیدها خودداری فرمایید.

تماس با ما:

بخش مدیریت کتابخانه: 66495290 ، 61112616
میز امانت کتابخانه دانشکدگان علوم و دانشکده ریاضی:  61113634
میز امانت کتابخانه دانشکده فیزیک: 61118613