پیمایش

نمایشگر یک مطلب

ساعت کار و ارائه خدمات حضوری کتابخانه پردیس علوم (ریاضی، فیزیک، علوم) از 22 آذر 1399 تا اطلاع بعدی به شرح زیر است:
 

کتابخانه روزهای کاری ساعت کار
کتابخانه دانشکدگان علوم شنبه  الی چهارشنبه ساعت 7:30 – 19
کتابخانه دانشکده فیزیک شنبه الی چهارشنبه ساعت 8 – 15:30

 


تماس با ما:

بخش مدیریت کتابخانه: 66495290 ، 61112616
میز امانت کتابخانه دانشکدگان علوم و دانشکده ریاضی:  61113634
میز امانت کتابخانه دانشکده فیزیک: 61118613