پیمایش

نمایشگر یک مطلب

ساعت کار و ارائه خدمات حضوری کتابخانه پردیس علوم (ریاضی، فیزیک، علوم) از 22 آذر 1399 تا اطلاع بعدی به شرح زیر است:
 

کتابخانه روزهای کاری ساعت کار
کتابخانه پردیس علوم شنبه  الی چهارشنبه ساعت 8 – 19:30
کتابخانه دانشکده فیزیک شنبه  الی چهارشنبه ساعت 8 – 14:30

 


تماس با ما:

بخش مدیریت کتابخانه پردیس علوم: 66495290 ، 61112616
میز امانت کتابخانه پردیس:  61113634
میز امانت کتابخانه ریاضی: 61113634
میز امانت کتابخانه فیزیک: 61118613