اطلاعات تماس

نشانی: تهران، میدان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکدگان علوم
پست الکترونیکی: lib.science@ut.ac.ir
تلفن: ۶۱۱۱۲۶۱۶
دورنگار: ۶۶۴۹۵۲۹۰
کد پستی: ۱۴۱۷۶۱۴۴۱۱
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵۶۴۵۵

تماس و ساعت کار کتابخانه

بخش‌های کتابخانه

روزهای کاری

ساعت کار

شماره تماس

بخش امور اداری و مدیریت

شنبه تا چهارشنبه

۸-۱۶

۶۶۴۹۵۲۹۰

میز امانت، مخزن کتاب و سالن مطالعه

شنبه تا چهارشنبه
پنج شنبه

۸-۱۹:۴۵
۸-۱۲

۶۱۱۱۳۶۳۴

بخش کاوش (اطلاع رسانی)

شنبه تا چهارشنبه

۸-۱۵:۳۰

۶۱۱۱۳۶۳۵

بخش پایان نامه‌ها

شنبه تا چهارشنبه

۸-۱۵:۳۰

۶۱۱۱۳۶۳۳

تالار چکیده ‏نامه‏ های شیمی

شنبه تا چهارشنبه

۸-۱۹:۴۵

۶۱۱۱۳۶۳۴

بخش سازماندهی منابع

شنبه تا چهارشنبه

۸-۱۶

۶۱۱۱۲۶۱۶

مخزن نشریات (فارسی و لاتین)

شنبه تا چهارشنبه

۸-۱۶

۶۱۱۱۲۴۶۷

تالار مرجع

شنبه تا چهارشنبه

۸-۱۹:۴۵

۶۶۴۹۵۲۹۰

کتابخانه دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

شنبه تا چهارشنبه

۸-۱۵:۳۰

۶۱۱۱۲۶۲۷

کتابخانه دانشکده فیزیک

شنبه تا چهارشنبه

۸-۱۵:۳۰

۶۱۱۱۸۶۱۳

 

پست الکترونیکی مدیریت: lib.science@ut.ac.ir    -   a.lafteh@gmail.com
کانال تلگرام: https://t.me/ScienceLibrarynews
صفحه اینستاگرام: https://www.instagram.com/sclibrary.teh