معرفی کتابخانه

تاریخچه

مجموعه کتابخانه دانشکدگان علوم، سابقه در دانشکده‌های علوم‏ و ادبیات و قبل از آن دارالمعلمین عالی و پیشتر مدرسه دارالفنون دارد. در سال ۱۳۱۳ با انتقال مجموعه کتابخانه مدرسه دارالفنون (که در آن زمان با دانشکده ادبیات به صورت یک‌جا و تحت عنوان دانشسرای عالی به فعالیت می‌پرداختند) کار خود را آغاز نمود. از آن زمان تاکنون تحولات بسیاری در این کتابخانه صورت گرفته که قسمت عمده آن به سال ۱۳۳۴ باز می‌گردد. در این تاریخ، ساختمان کنونی دانشکدگان علوم افتتاح و کتابخانه نیز به طبقه سوم این ساختمان واقع در پردیس مرکزی دانشگاه تهران منتقل گردید. اکنون مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه بالغ بر صد هزار نسخه شامل کتاب چاپی و الکترونیکی، نشریه، پایان نامه، لوح فشرده می‌باشد. مجموعه پایه و تخصصی حوزههای علوم فیزیک پس از احداث آن دانشکده به کتابخانه واقع در ساختمان دانشکده فیزیک در خیایان کارگر شمالی روبروی خیابان نوزدهم منتقل شد.

اهداف و وظایف

اهداف:

  • گردآوری و فراهم آوردن امکان دسترسی به منابع علمی و پژوهشی و نیز آموزش شیوه استفاده از آنها در جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات کتابخانه به منظور رفع نیازهای اطلاعاتی مراجعه‏ کنندگان

وظایف:

  • گردآوری منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی
  • سازماندهی منابع اطلاعاتی گردآوری شده به شیوه‌های استاندارد
  • اطلاع‌رسانی فعالیت‌های کتابخانه
  • مکانیزه نمودن فعالیت‌های کتابخانه جهت سرعت بخشی به امر ذخیره و بازیابی اطلاعات
  • آموزش مراجعان در راستای استفاده صحیح و بهینه از مجموعه اطلاعات علمی کتابخانه