کتابخانه های دانشکده ای

کتابخانه دانشکده فیزیک

فضای کتابخانه: ۱۳۶ مترمربع

بخشهای کتابخانه: بخش امانت - سالن مطالعه – نشریات – پایان نامه

منابع: کتاب (فارسی و لاتین)، نشریه (فارسی – لاتین)، پایان نامه

کارشناس کتابخانه: سیدمهدی سبزواری

آدرس و تلفن: خیابان امیرآباد شمالی، روبروی خیابان نوزدهم، دانشکده فیزیک، طبقه همکف تلفن: ۶۱۱۱۸۶۱۳

ایمیل: lib.science@ut.ac.ir

ساعات کار: ۳۰:‏۱۵‬ - ۸