کتابخانه های دانشکده ای

کتابخانه دانشکده فیزیک

فضای کتابخانه: ۱۳۶ مترمربع

بخشهای کتابخانه: بخش امانت - سالن مطالعه – نشریات – پایان نامه

منابع: کتاب (فارسی و لاتین)، نشریه (فارسی – لاتین)، پایان نامه

کارشناس کتابخانه: خانم بهاره فهیمی

آدرس و تلفن: خیابان امیرآباد شمالی، روبروی خیابان نوزدهم، دانشکده فیزیک، طبقه همکف تلفن: ۶۱۱۱۸۶۱۳

ایمیل: lib.science@ut.ac.ir

ساعات کار: ۳۰:‏۱۵‬ - ۸

 


کتابخانه دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

فضای کتابخانه: ۱۲۰ مترمربع

بخش‌های کتابخانه: بخش امانت - سالن مطالعه - نشریات

منابع: کتاب (فارسی و لاتین)، نشریه (فارسی – لاتین)

کارشناس کتابخانه: خانم فاطمه باقری

آدرس و تلفن: میدان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، طبقه سوم تلفن: ۶۱۱۱۲۶۲۷

ایمیل: lib.science@ut.ac.ir

ساعات کار: ۳۰:‏۱۵‬ - ۸