نرم افزارهای تشخیص سرقت علمی

نرم افزارهای سرقت ادبی علمی یا Plagiarism Checker ابزارهایی هستند که برای تشخیص وجود دستبردهای علمی در مقالات به کار می‌روند. با جست جو در وب می‌توانید برخی از آنها را بیابید. این ابزارهای آنلاین برخی به شرط عضو شدن و برخی هم به صورت آزاد، قابل دسترسی می‌باشند. یکی از قوی‌تر ین سایت‌هایی که می‌توانید متون انگلیسی و فارسی را در آن جست جو کنید و برای شما مشخص کنند که متن مورد نظر را خود شخص نوشته یا کپی کرده است و یا متن را با دستکاری و جا به جایی کلمات نوشته است، در زیر آمده است. استفاده از این سایت رایگان می‌باشد.

http://smallseotools.com/plagiarism-checker

 

در زیر فهرست تعدادی دیگر از سایت‌های موجود برای شناسایی سرقت علمی را می‌توانید مشاهده فرمائید.

http://www.plagscan.com

http://seoabzar.com/plagiarism-checker

http://www.anticutandpaste.com


http://www.copyscape.com

http://www.turnitin.com

http://smallseotools.com

https://academicplagiarism.com

http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker

http://plagiarism-detect.com

http://www.duplichecker.com

http://www.scanmyessay.com

https://www.paperrater.com/plagiarism_checker

http://www.effectivepapers.com/plagiarism-checker-for-students.html

http://www.plagiarismsoftware.net

http://www.ithenticate.com

https://www.diffnow.com

https://text-compare.com

https://www.diffchecker.com

http://www.textdiff.com